Poprvé v historii má výtvarný obor adekvátní učebnu

29.04.2011 - Jablonecká základní umělecká škola sídlila v posledních letech ve třech objektech - v ulicích Mlýnské, Podhorské a Mozartově. Na začátku školního roku však dům v Mlýnské ulici vyměnila za zrekonstruované prostory na Horním náměstí, které uvolnila střední průmyslová škola.

„Základní umělecká škola tak dostala jedinečnou příležitost opustit nevyhovující prostory v objektu Mlýnská 4 a podstatným způsobem zkvalitnit výuku tří oborů školy. Opuštěný objekt je v současné době připraven k prodeji,“ říká ředitel ZUŠ Vít Rakušan.

Podle jeho slov, tak ZUŠ získala devět prostorných učeben hudebního oboru, rozlehlý výtvarný ateliér s kabinetem, taneční sál s šatnou, kabinetem a skladem kostýmů a zkušebnu dětských pěveckých sborů včetně relaxační místnosti.

„Výtvarný obor školy má poprvé v historii odpovídající zázemí - ateliér - především z hlediska prostoru, nového vybavení a světelných podmínek. Ateliér v Mlýnské 4 byl zcela nevyhovující,“ pokračuje Rakušan, který dodává, že koncepčně ideální je spojení střední umělecko průmyslové školy se základní uměleckou v jedné budově. „Plánujeme vzájemnou spolupráci, jde o perspektivní, koncepční a dlouhodobé řešení. Navíc rekonstrukcí prostor se učinil významný krok k navrácení historické hodnoty objektu, přítomnost uměleckých škol ho jen umocňuje. Společný interiér bude sloužit k pořádání výstav uměleckých děl žáků obou škol,“ uzavírá ředitel ZUŠ po půl roce působení v nových prostorách.

Město je zřizovatelem ZUŠ od 1. ledna 2008, kdy školu převzalo od Libereckého kraje. „Z pohledu ekonomického zatížení rozpočtu města bylo převzetí zřizovatelské funkce celkem bezproblémovou záležitostí, neboť financování tohoto druhu školy je realizováno stoprocentně ze školného a mzdové náklady hradí stát. I přesto město schvaluje této škole příspěvek na zcela konkrétní významné aktivity školy nebo na její dovybavení,“ konstatuje místostarosta Petr Tulpa.

Nejvíce finančních prostředků dostala ZUŠ na nábytek do nových prostor, 150.000 korun putovalo na dofinancování rozdílu v nákladech na energie (oproti domu v Mlýnské se na Horním náměstí očekávaly vyšší náklady) a na stěhování.

Na rok 2011 schválili jablonečtí zastupitelé ZUŠ příspěvek 300.000 korun, a to na krytí navýšených provozních nákladů v nových prostorách.

„Jakmile uplyne první pololetí roku 2011, vyhodnotí ZUŠ skutečné spotřeby energií. Naším cílem je optimalizovat do budoucna nezbytný příspěvek města na krytí zvýšených energetických nákladů,“ upozorňuje místostarosta Miloš Vele zodpovídající za finance. Náklady na samotnou rekonstrukci interiéru na Horním náměstí činily 4.062.893 korun.

Město podporuje práci základní umělecké školy, což prokázalo také finančním příspěvkem při vzniku autorského muzikálu Filmový Fanda, s nímž škola slaví velké úspěchy.

Vytvořeno 29.4.2011 12:26:04 | přečteno 2129x | Petr Vitvar
load