Pomoc s psychickými problémy

Tisková zpráva 15. 02. 2008

Od října minulého roku funguje na oddělení sociálně-právní ochrany dětí jabloneckého městského úřadu odborné poradenské zařízení, které od letošního února nese název Poradna pro děti a rodiče - CESTA. Věkové rozmezí klientů poradny se pohybuje mezi třemi a osmnácti lety, v případně nutnosti mohou být i starší.

Psycholog Mgr. Petr Selinger zde nabízí pomoc zejména při výchovných obtížích a terapeutické vedení formou individuálních či rodinných sezení. „Dále nabízíme pomoc při zvládání vztahových a osobních problémů dětí a adolescentů. V neposlední řadě je možné využít služeb poradny formou krizové intervence,“ říká psycholog a dodává, že poslední zmíněná forma pomáhá lidem v akutních případech. „To je v okamžiku, kdy klient je v takovém psychickém stavu, že je potřeba mu urychleně pomoci s nastalou situací se vyrovnat, protože je mu se to dá v daném okamžiku nemožné. Může se jednat např. o akutní psychické obtíže spojené s úmrtím člena rodiny, apod.,“ vysvětluje Petr Selinger nutnost přijmout klienta ihned a přiměřeně jej kompenzovat.V blízké době dle psychologových slov se také připravuje otevření terapeutické skupiny a skupiny relaxační.

Služby poradny jsou nabízeny výhradně občanům Jablonce, pro něž jsou zdarma, ale může se objevit i výjimka. A to v případě, že by do poradny poslali mimojabloneckého klienta sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí z jiného města a domluvili se s jabloneckými kolegy o kompenzaci. Další výjimkou mohou po dohodě být děti z dětských domovů v Jablonci, které však nemají trvalé bydliště ve městě. Všechny výjimky jsou podmíněny volnými termíny v poradně, protože jablonečtí klienti budou mít vždy přednost.

Jelikož zatím existence poradny nevešla zcela v povědomí veřejnosti, není její kapacita také plně vytížena. Kontaktována je především v okamžiku, kdy občané získají doporučení od pracovníků zmíněného oddělení, nebo např. v manželské poradně při problémech spojených s rozvodem rodičů, případně ve škole.

Poradna je otevřena každý všední den a zájemci ji naleznou ve druhém patře budovy Městského úřadu v Anenské ulici. Otevřeno je v pondělí a středu od 8 do 17.30, v úterý od 10 do 17.30, ve čtvrtek od 9 do 14.30 a v pátek od 8 do 14 hodin.

Vytvořeno 15.2.2008 12:00:14 | přečteno 3358x | Petr Vitvar
load