Polyfunkční dům

Tisková zpráva 20. 4. 2007

Na pravidelné radě města se presentovala firma Proktus 3, která požádala o možnost projednání jejího záměru výstavby polyfunkčního domu v Lipanské ulici. Seznámila radu se svým pohledem na problémy, které souvisejí s jejich investičním záměrem.

Polyfunkční dům by měl v budoucnu sloužit nejen jako nová prodejní plocha, ale i k bydlení a zároveň by poskytoval parkovací plochy ve středu města. Vedení města se projekt líbí, avšak před samotnou realizací bude nutné projednat znovu realizaci nejen polyfunkčního domu v Lipanské ulici, ale i jeho navazujícího okolí. Rada města se domnívá, že je stavbu nutné brát jako součást celku, s ohledem na stanovisko památkové péče a nejen jako individuální projekt jedné budovy. Nutné bude zachování dobré dopravní obslužnosti, i za cenu přepracování projektu.

Vytvořeno 24.4.2007 14:09:22 | přečteno 2638x | Petr Vitvar
load