Pokračování záchrany dvou architektonicky cenných památek

Tisková zpráva 26. 03. 2010

Starokatolický kostel, obrázek se otevře v novém okněÚstřední komise Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón přidělila na rok 2010 Jablonci nad Nisou státní finanční podporu ve výši 1 125 000 korun na rekonstrukce památkových objektů. Zastupitelé včera schválili návrh Komise pro realizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Jablonce nad Nisou na její rozdělení mezi dva subjekty.

Komise přiřkla 625 000 korun na opravu fasádního pláště objektu v ulici Jiráskova 7 a půl milionu na restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalby kostela Povýšení svatého Kříže na náměstí Boženy Němcové. Stejné částky v obou případech schválili zastupitelé jako dorovnání státní podpory z městského rozpočtu. Dům v Jiráskově ulici vlastní město, vlastník kostela, Starokatolická církev ČR, se bude na opravě podílet 120 000 korunami.

Další informace

Jiráskova 7

Dům byl postaven v roce 1910 ve stylu pozdní geometrické secese. Patří mezi nejhodnotnější a nejlépe dochované objekty svého typu v městské památkové zóně. Je to třípodlažní dům se zvýšeným suterénem a posledním podlažím „zasazeným do střechy“. Fasády jsou členěny zaoblenými arkýři a bohatě zdobeny secesními dekory.

V roce 2008 byla obnovena západní boční fasáda směrem k Eurocentru. V současnosti jsou poměrně rozsáhle poškozeny omítky jižního (do ulice U Muzea) a východního průčelí (do ulice Jiráskovy) vlhkostí a nevhodným zrnitým nástřikem z minulých let. Střecha domu je kryta dožilými plechovými šablonami. Odborná obnova fasády a zachování všech dochovaných autentických zdobných prvků je z památkového i stavebního hlediska velice potřebná.

Kostel Povýšení svatého Kříže

Jablonecký starokatolický secesní kostel se dochoval téměř v původním stavu včetně většiny architektonických detailů. V roce 1900 vytvořil Josef Zasche plány této nejvýznamnější stavby svého raného tvůrčího období a ve stejném roce započala stavbu firma jabloneckého stavitele Emiliana Herbiga. Stavebním dozorem byl pověřen sám autor projektu. Kostel byl dokončen 31. 8. 1902 a je s velkou pravděpodobností prvním samostatně realizovaným projektem architekta Josefa Zascheho. V návrhu využil svých zkušeností získaných pobytem ve Vídni i v Praze.

Kostel je jednou z nejpůsobivějších ukázek sakrální secesní architektury na našem území. Podobné stavby byly realizovány výjimečně. Secese byla především profánním stylem. Urbanistický význam kostela je umocněn navazující skupinou rodinných domů a fary, které tvoří jednotnou uliční frontu. Investorem celé výstavby byl Josef Scheibler, který zakoupil pozemek pro stavbu kostela a přispíval i na jeho vybavení. Domy projektoval Zascheho přítel, jablonecký architekt Robert Hemmrich.

Opravy kostela byly zahájeny v roce 1998 - 99 výměnou střešní krytiny a opravou vitrážových oken. O rok později proběhla sanace přízemních částí kostela napadených dřevokaznými houbami a byla řešena hydrogeologická situace základů. V roce 2001 byl obnoven fasádní plášť za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a města Jablonec nad Nisou v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.

Obnova vnitřní štukové výzdoby je nutná. V průběhu 70. let 20. století byla poškozena zatékající dešťovou vodou. V místech přímého zatékání jsou zřetelně viditelné trhliny, což svědčí o rozsáhlejším hloubkovém poškození. Práce budou prováděny restaurátorsky za účasti odborné štukatérské firmy a restaurátora s licencí pro restaurování uměleckých děl zhotovených ze štuku a kamene. Obnovou bude zachována kulturní památka středoevropského významu.

Vytvořeno 26.3.2010 13:13:49 | přečteno 2607x | Petr Vitvar
load