Pojem plnohodnotný strážník neexistuje

Tisková zpráva 26. 11. 2007

Vzhledem k zavádějícím a nesprávným informacím, které byly otištěny v sobotním vydání Jabloneckého deníku - „Šéf strážníků rezignoval“, autor Lenka Střihavková: „V rozporu se zákonem o obecní policii rozhodli radní o tom, že po dobu určitou bude funkci ředitele Městské policie v Jablonci zastávat úředník. Plněním některých úkolů při řízení může rada pověřit pouze plnohodnotného strážníka.“- uvádíme zpřesnění.

Od 1. prosince 2007 bude Jiří Vaníček, současný vedoucí oddělení krizového řízení, strážníkem a přestává přechodně vykonávat funkci úředníka. Sám Vaníček už městské radní na jejich čtvrtečním zasedání informoval, že přechodně budou přerozděleny kompetence na jmenovaném oddělení MěÚ po dobu jeho výkonu funkce strážníka pověřeného k plnění některých úkolů při řízení městské policie. Protože jde o dvě náročné funkce, v žádné případě se nepočítá, že by je pan Vaníček vykonával současně. Jeho místo bude na radnici dočasně zastávat pracovník oddělení Luboš Mrklas.

Zákon, ze kterého jsou zavádějícím způsobem a neprofesionálně v Jabloneckém deníku odvozena tvrzení o rozporu, nezná pojem „plnohodnotný“ strážník.

„Naopak z logiky věci a písemného výkladového stanoviska ministerstva vnitra, které máme k dispozici, vyplývá, že nic nebrání tomu, aby plněním některých úkolů při řízení městské policie byl pověřen zaměstnanec, který je organizačně zařazen do orgánu městské policie v pozici strážník. Zcela jinou, ale uznáváme, že vhodnou věcí je, aby taková osoba v zájmu profesionálního a odborného výkonu funkce vykonala odborné zkoušky a mohla lépe posuzovat, zda třeba řadový strážník správně vykonává své sankčních pravomoci například při ukládání pokut. Proto až na jednu jedinou výjimku v celé více jak patnáctileté historii naší městské policie (p. Ivan Mareš), byl plněním úkolů při řízení městské policie vždy pověřen člověk pouze zařazený k městské policii, který si teprve následně zkoušky doplnil. Je to úplně stejné, jako když na odborné agendy státní správy městského úřadu nastupují zaměstnanci, kteří nemají odbornou zkoušku před komisí MV a přitom jsou zařazeni do kategorie úředníků,“ říká k celé problematice tajemník MěÚ Jiří Nesvadba.
Vytvořeno 30.11.2007 14:53:29 | přečteno 2137x | Petr Vitvar
load