Podpora terénní práce

Tisková zpráva 01. 02. 2008

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“, který se člení na dva podprogramy. Obcím je určena „Podpora terénní práce pro rok 2008“ (podprogram A).

Do něj lze zahrnout výdaje spojené se zajištěním a realizací specifických služeb poskytovaných obcí v sociálně vyloučených romských lokalitách/komunitách. Dotace je poskytována na období od 1. 1. do 31. 12. 2008 a maximální možná výše na jednoho terénního pracovníka je 200.000 korun Město je povinno se zavázat ke splnění finanční spoluúčasti nejméně ve výši 30% z celkové požadované dotace.

Jablonečtí zastupitelé schválili zapojení města do zmíněného podprogramu projektem s celkovými náklady ve výši 717.403 koruny, z čehož účelová dotaci činí 400.000 korun, finanční spoluúčast města 317.403 Kč. Dále schválili plán sociálního začlenění vyloučených romských lokalit v Jablonci nad Nisou na rok 2008. Pokud se o dotaci město uchází opakovaně, musí předložit komunitní plán zahrnující řešení inkluze vyloučených romských lokalit/komunit. Bez splnění této podmínky nebude dotace poskytnuta.

Jablonec má dvě sociálně vyloučené lokality, a to Zelené údolí a Ubytovnu pro rodiče s dětmi v ulici Za Plynárnou 13. Mezi další rizikové řadíme ulici Revoluční a Dlouhou i Proseč nad Nisou. Terénní práci budou v roce 2008 zajišťovat tři terénní pracovníci (jeden na plný úvazek a dva na poloviční.). V roce 2006 bylo zřízeno Komunitní centrum pro národnostní menšiny, které se na zkvalitnění práce s romskou komunitou také výrazně podílí.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet TSP

1

3

2

2

2

2,5

Výše dotace celkem

80.000,- Kč

202.000,- Kč

240.000,- Kč

210 000,-Kč

240.000,-Kč

500.000,-Kč

Vytvořeno 1.2.2008 12:42:14 | přečteno 2353x | Petr Vitvar
load