Podobu sídliště tvoří město společně s laickou i odbornou veřejností

12.08.2011 - Zcela ojedinělý počin v rámci České republiky je projekt United Colours of Mšeno, na kterém se společně podílí občané, město i odborná veřejnost. Poprvé se tak velká skupina zamyslela nad podobou panelového sídliště a snažila se najít jednotnou architektonickou koncepci pro panorama mšenského sídliště. Její výsledky je možné vidět v těchto dnech ve foyeru Eurocentra.

Akce United Colours of Mšeno vznikla na podzim roku 2010 jako občanská iniciativa s cílem najít jednotnou architektonickou koncepci pro panorama mšenského sídliště po zateplení jednotlivých objektů. V lednu 2011 se v Klubu Na Rampě konala otevřená diskuze, na níž se Jablonečané mohli seznámit s názory odborné veřejnosti - architektů, urbanistů, krajinářů, památkářů, ale i jabloneckých patriotů, zástupců města a veřejných institucí.

Na konci května odstartovala grafická diskuze, kterou město finančně podpořilo a zároveň oslovilo osm místních architektů, architektonických teamů a studií. Ti předložili do grafické diskuze pět příspěvků, které se zabývaly nejen základní barevnou koncepcí panoramatu, ale také rozborem architektonických detailů nebo úpravami parteru. V srpnu z diskuze vzešla zcela konkrétní architektonická koncepce, kterou je teď třeba dopracovat do detailů a poté nabídnout občanům. Tou vítěznou je návrh dvojice architektek Zuzany Janouškové a Jany Kučerové.

„Zateplení s sebou nese celkovou vizuální proměnu, která ovlivní dům samotný, ale také panorama jako celek. Novou fasádu si majitel nebo správce domu většinou navrhuje podle vlastního vkusu a není povinen řešení ani barevnost s nikým konzultovat. Neexistuje zákon, vyhláška ani lokální regulativ, který by mohl návrh esteticky korigovat nebo usměrnit. Město není vlastníkem bytů, domů ani pozemků a tudíž nemá právo o věci nijak rozhodovat. Může jen svým občanům předložit doporučení, jakou cesto by bylo vhodné se ubírat,“ vysvětluje místostarosta Petr Vobořil, který převzal nad celým projektem záštitu.

K návrhům vypracoval Doc. Ing. arch. Karel Havliš z Technické univerzity Brno odbornou recenzi, která sloužila jako výchozí materiál k závěrečné rozpravě odborné poroty. Při ní se setkali představitelé města - starosta Petr Beitl, místostarosta Petr Vobořil a člen městského zastupitelstva František Pešek s místními nezávislými odborníky z oboru umění, estetiky a historie. Odbornou porotu tvořili akad. soch. Jiří Dostál, akad. soch. Vladimír Komňacký, Mgr. Jiří Křížek, akad. mal. Zdeněk Lhotský, akad. soch. Oldřich Plíva a Mgr. Jan Strnad.

Grafické diskuze se zúčastnili architekti s pěti návrhy

Většina z nich ve Mšeně bydlí, má zdejší architekturu ráda a chtěla by se podílet na její příští podobě.

 • MgA. Jakub Chuchlík a Ing. arch. Ida Čapounová - iuch
 • Ing. arch. Karel Vlček - STUDIO K4, s.r.o.
 • Ing. arch. Zuzana Janoušková a Ing. Jana Kučerová
 • MgA. Eliška Šídová
 • Ing. Jana Menšíková

Kritéria výsledné koncepce

 1. nekonfliktní působení v dálkových pohledech
 2. jednotná koncepce sídliště jako celku
 3. každý objekt funguje zároveň jako solitér
 4. kvalitní řešení architektonického detailu
 5. zapojení do okolí ve všech ročních obdobích
 6. zohlednění faktu, že objekty se budou zateplovat postupně (a některé mohou zůstat ve finále v původním stavu)
 7. realizace nesmí navýšit náklady spojené s běžným zateplením objektu

V rámci celého projektu také proběhla výtvarná soutěž pro širokou veřejnost - účastníci si mohli vyzkoušet návrh nového mšenského panoramatu na jednotné omalovánce. Ve foyeru radnice pak bylo k vidění více jak 200 velmi kreativních prací.

Diskuze nad návrhy pro panorama mšenského sídliště

03.08.2011

Návrhy pro mšenské sídliště, foto: J. Fričová

 

Výstava návrhů, foto: J. Fričová

 

Komu patří fasády mšenského sídliště?, foto: J. Fričová

 

Odborná porota, foto: J. Fričová

 

Jeden z návrhů, foto: J. Fričová

 
 
Vytvořeno 12.8.2011 9:48:49 | přečteno 3448x | Petr Vitvar
load