Platí rozhodnutí z března

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Na vědomí vzali včera jablonečtí zastupitelé materiál o převodu pozemku pod hotelem Praha, o nějž požádal majitel hotelu Jaromír Schubert.

Ten pro realizaci oprav hotelu založil společnost HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., jejímž se stal jednatelem spolu s Michalem Savrukem. Proto požádal o možnost změny subjektu ve smlouvě kupní na zmíněnou společnost.

Dle vyjádření městského právníka však tato změna v subjektech není možná, protože takto formulovaná smlouva budoucí kupní by zakládala neplatnost smlouvy od samého počátku. „Závazek uzavřít kupní smlouvu se vztahuje pouze na subjekty, které smlouvu budoucí uzavřely,“ říká vedoucí právního oddělení Leoš Teufl.

Zastupitelé proto vzali tento materiál na vědomí s tím, že dále je v platnosti usnesení z březnového zasedání, v němž schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej stavební parcely o výměře 1.358 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vypořádání pozemku pod hotelem Praha a zázemí s Ing. Jaromírem Schubertem za vzájemně dohodnutou kupní cenu 100,-Kč/m2 (135.800,-Kč) s tím, že o kolaudační rozhodnutí na zrekonstruovanou budovu a přístavbu bude zažádáno nejpozději do 31.12.2012. Do té doby bude uzavřena nájemní smlouva s nájemným ve výši 1,- Kč/m2/rok, a to na dobu určitou do podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12.2012. Pokud nebude termín dodržen, bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2 a rok.
Vytvořeno 25.4.2008 12:48:44 | přečteno 2139x | Petr Vitvar
load