Plán, jak zajistit dostupnou síť sociálních služeb

25.11.2011 - V současné době zpracovává město Jablonec už 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 - 2015.

Dokument mapuje situaci území, podává přehled o potřebách obyvatel a poskytuje informace o existujících sociálních službách.

„Důležitost vlastního procesu komunitního plánování je dána především vzájemnou úzkou spoluprací všech zúčastněných aktérů, lepší prostupností informací, provázaností apod.,“ vysvětluje koordinátorka komunitního plánování Dana Holcová a dodává, že existencí tohoto strategického dokumentu je podmíněno rozdělování finančních prostředků na všech úrovních - město, kraj, ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Cílem 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 - 2015 je zajištění optimální a dostupné sítě sociálních služeb, která odpovídá zjištěným místním potřebám obyvatel,“ říká místostarosta Petr Tulpa, mající na starosti humanitní odbor.

Zatímco 1. komunitní plán vznikl pouze pro město Jablonec nad Nisou, 2. komunitní plán byl připravovaný už za spádovou oblast, čili i pro spádové obce Jablonce - Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, kromě Maršovic, které se ke komunitnímu plánování nepřipojily.

„Na plánu pracovaly od března do října čtyři pracovní skupiny a členové Řídící skupiny komunitního plánování, celkem se zapojilo 40 organizací a více než 70 osob,“ konstatuje Holcová.

K návrhu 2. komunitního plánu se mohla veřejnost vyjádřit ve dnech 12. - 26. října, a to nejen v Jablonci, ale i ve spádových obcích, popřípadě prostřednictvím jabloneckého webu. Veřejnost ponechala plán bez připomínek, dvě připomínky zaslali poskytovatelé sociálních služeb a ty byly do dokumentu zapracovány.

Vytvořeno 25.11.2011 14:36:37 | přečteno 1970x | Petr Vitvar
load