Personální změna u Městské policie

Tisková zpráva 20. 4. 2007

Dosavadní ředitel Městské policie Tomáš Rakouš nebude vykonávat tuto funkci, pokud se nezúčastní nově vypsaného výběrového řízení, kde svůj post obhájí.

Důvodem není organizační změna nýbrž změna procesní a představuje šanci pro další uchazeče o tento post přinést po deseti letech do městské policie novou svěží koncepci. Tomáš Rakouš byl pověřen od 1.12.1997 plněním úkolů při řízení městské policie a rada města k datu 30.6.2007 zrušila své usnesení. Zrušením tohoto pověření nezaniká Bc. Rakoušovi pracovní poměr k městu Jablonec nad Nisou na pozici strážníka.

Vysvětlení pro navrhované usnesení je skutečnost, že po bezmála 10 letech řízení městské policie Bc. Rakoušem má vedení města představu, že je dobré otevřít možnost ucházet se o tento velice důležitý řídící post v orgánu města i dalším uchazečům. Tuto možnost má samozřejmě i současný ředitel, jeho výhodou je dokonalá znalost potřeb města a aktuální stav městské policie.

Vytvořeno 20.4.2007 13:30:09 | přečteno 2410x | Petr Vitvar