Peníze z Evropy pomáhají ošetřit i stromy

Tisková zpráva 17.09.2010

Město získalo finanční podporu na Ošetření památných stromů na Jablonecku ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a více jak devadesátitisícovou dotaci z Evropské unie.

„Cílem projektu je ošetření památných stromů na Jablonecku a zajištění jejich optimální stabilizace,“ vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého městského úřadu.

Projekt za více jak sto tisíc začal probíhat v červenci a nyní se blíží ke svému závěru, jak včera na jednání rady města informovala její členy vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. „V rámci projektu město ošetřilo celkem šest památných stromů na Jablonecku, konkrétně dub ve Mšeně, dub v Ještědské ulici, dub v Pulečném, Císařskou lípu v Jabloneckých Pasekách a lípy v Maršovicích,“ říká Habadová a dodává: „Některé památné stromy jsou na soukromých pozemcích, jejichž vlastníci souhlasili s ošetřením a prohlásili, že v případě přidělení dotace umožní městu zajištění následné péče o stromy minimálně po dobu deseti let od ukončení projektu.“

Kromě ošetření památných stromů plynou peníze z dotace také na pokácení jednoho památného stromu a náhradní výsadbu. „Jedná se o buk v ulici V Aleji, u kterého tahové zkoušky ukázaly, že stav kořenového systému je velmi rizikový. Z bezpečnostních důvodů tedy vyplynulo rozhodnutí strom pokácet. Jako náhrada bude na konci října vysazen červenolistý převislý kultivar buku lesního,“ říká vedoucí oddělení dotací.

Fyzická realizace projektu

  • 12.07.2010 - 29.10.2010

Rozpočet projektu

  • Celkové výdaje: 127.080 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje: 107.576 Kč
  • Dotace EU (ERDF): 91.439 Kč
  • Dotace SFŽP: 5.378 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 30.263 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo OPZP ERDF

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR; www.env.cz; Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR; www.sfzp.cz

Vytvořeno 17.9.2010 11:02:21 | přečteno 2284x | Petr Vitvar
load