Peníze na dopravu

Tisková zpráva 04. 05. 2007

Rozpočtovou změnou umožňující navýšit prostředky na provoz tramvaje č. 11 Liberec - Jablonec o 360 tisíc korun se včera také zabývalo městské zastupitelstvo.

O navýšení objemu finančních prostředků a tím pádem i o rozšíření dopravní obslužnosti rozhodl na svém posledním dubnovém zasedání finanční výbor. Rozšíření se týká úprav jízdních řádů a navýšení počtu spojů o 16 ve všední den, 38 v sobotu a 28 v neděli a ve svátky, což je celkem 5.226 spojů, které letos posílí tramvajovou linku č.11. To si však na straně provozovatele vyžádá vícenáklady ve výši 297.899 korun.

Další navýšení nákladů, a to o 60.000 korun, si vyžádá uznávání a částečná integrace časových předplatních jízdenek na jabloneckou MHD po dobu půlročního zkušebního období, které začne 1. července. Tento krok by měl v budoucnu odbourat bariéry mezi systémem MHD v Jablonci a tramvajovou linkou č.11 a pomoci lepšímu začlenění do jabloneckého systému.

Vytvořeno 4.5.2007 12:29:43 | přečteno 1741x | Petr Vitvar
load