PAX: možnost, jak likvidovat sinice v přehradě

25.03.2011 - Možnost, jak bojovat proti rozvoji sinic v jablonecké přehradě, byla jedním z bodů včerejšího jednání zastupitelstva. Odborný výklad příčin jejich vzniku a růstu i varianty způsobu likvidace přednesl odborník v oboru vodního hospodářství RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Jindřich Duras zdůraznil, že je v prvé řadě nutné se věnovat příčinným souvislostem, tedy nadměrnému vstupu klíčové živiny - fosforu do nádrže. „Je nutné zásadně omezit emise fosforu v povodí zejména Bílé Nisy ošetřením odpadních vod, co nejvíce omezit přívod vody z Bílé a Lužické Nisy, což znamená i optimalizaci provozu malé vodní elektrárny, omezit letní poklesávání hladiny nádrže a odbahnit druhou nádrž, kde v létě příležitostně dochází k uvolnění fosforu z bahna,“ zdůraznil odborník. Podle jeho slov dobrou kvalitu vody podpoří omezení kaprovité násady a odlovu tzv. bílé ryby, trvalá výsadba dravce včetně bolena dravého a naopak rozhodně žádná výsadba tolstolobika, tolstolobce ani býložravého amura bílého. Právě tato jednoduchá opatření vedou ke zlepšení situace, jelikož nádrž Mšeno je přirozeně dobře disponovaná k dobré kvalitě vody.

Pokud se však sinice v přehradě objeví, pak pro akutní řešení Duras doporučuje použití hlinitého koagulantu PAX XL60 v dávce 3 mg.l-1 Al, tedy 30-40 tun aplikačního roztoku na celou nádrž, což přijde město na zhruba 300 - 400 tisíc korun bez aplikace. Aplikaci je třeba provést během jednoho dne s tím, že bude přerušeno koupání. Tento zásah, stejně jako jakýkoli jiný, problém definitivně nevyřeší, přestože dávka hliníku vydrží aktivně působit na dně ještě alespoň rok. Při opětovném zhoršení kvality vody ještě ve stejné koupací sezóně lze aplikaci opakovat, a to přípravkem PAX XL19 v poměrně nízké dávce 12-15 tun za cenu cca 240-320 tis. Kč bez aplikace.

„Účinek opakované aplikace bývá velmi dobrý. Riziko pro vodní organismy - ryby, plankton, vodní rostliny, mlže a další je podle dosavadních praktických zkušeností nepatrné a lze mu předejít řádnou přípravou celé akce,“ tvrdí Jindřich Duras. Podle jeho slov samotný koagulant ve vodě neznamená pro plavce žádné zdravotní ohrožení. „Při testech v Boleveckém rybníku bylo pozorováno při koupání několik minut po nadávkování roztoku, tedy ještě přímo ve vločkách hydroxidu hlinitého, mírné slepení vlasů a tělního ochlupení, které bylo odstraněno sprchováním a mýdlem. Pokud koupání probíhá cca hodinu po aplikaci, nelze žádné negativní příznaky u lidí pozorovat,“ vysvětluje odborník v oboru vodního hospodářství a dodává, že druhý den po aplikaci, zejména při změně počasí, nelze vyloučit vznik velmi tenkého špinavě bílého povlaku v pásu při návětrném břehu. Ten však není zdravotním rizikem, ale estetickou závadou. V případě, že by se jednalo o část břehu se zásadním rekreačním významem, lze povlak např. stáhnout nornou stěnou.

Okamžik, kdy přistoupit k zásahu proti sinicím, si podle Durase může město stanovit samo podle místního pocitu. „20 000 buněk v mililitru vody je asi hranice, kdy je dobré s ošetřením vody začít. Pokud se tento údaj objeví na konci července, pak by se měl PAX aplikovat, pokud na konci srpna, pak vzhledem k délce koupací sezóny to už nemá valný význam,“ říká Duras.

Aplikaci je třeba dobře načasovat, kvalifikovaně provést a doplnit o systematický monitoring kvality vody nejlépe ve spolupráci se správcem nádrže, jímž je Povodí Labe, s. p. Ačkoli bude pravděpodobně pozitivní účinek aplikace částečně přetrvávat do další sezóny, rozhodně není zárukou, že za nepříznivých podmínek, např. příval povodňové vody do nádrže, nedojde k opětovnému rozvoji vodního květu sinic s nutností dalšího zásahu.

O elektrokoagulaci Jindřich Duras prohlásil, že patří mezi metody nedávající dostatečné záruky o účinnosti. Buňky sinic jsou mrtvé, ale může se objevit zvýšená hladina mědi ve vodě. Tuto metodu nedoporučuje, ačkoliv právě v Jablonci se zásah povedl, obsah mědi ve vodě se zvýšil jen nepatrně a v místně omezené míře.

Zastupitelé uložili místostarostovi Miloši Velemu požádat Krajský úřad Libreckého kraje o povolení aplikace polyaluminiumchloridu (PAX) k ošetření vody v přehradě Mšeno.

Vytvořeno 25.3.2011 10:40:08 | přečteno 3682x | Petr Vitvar
load