Památný strom je nutné pokácet kvůli bezpečnosti

Tisková zpráva 04.10.2010

V týdnu od 11. do 17. října bude pokácen památný buk v ulici V Aleji. K rozhodnutí pokácet tento strom, jenž je i součástí vnitřního turistického okruhu, přistoupilo oddělení životního prostředí na základě výsledku tahových zkoušek, které nechalo z bezpečnostních důvodů provést. Místo pokáceného stromu vysadí hned následující týden nový.

V lednu 2010 město Jablonec nad Nisou předložilo v rámci Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci na projekt Ošetření památných stromů na Jablonecku. Jedním ze stromů, který měl být v rámci projektu ošetřen, byl také památný buk v ul. V Aleji.

„Z bezpečnostních důvodů nechalo oddělení životního prostředí prověřit statické poměry buku tahovými zkouškami, aby se vyloučilo případné ohrožení osob i okolí pádem stromu. Tahové zkoušky provedl 13. května specialista Jaroslav Kolařík,“ říká Dana Karmazínová z oddělení životního prostředí jabloneckého městského úřadu a dodává, že zkouška byla provedena metodou přístrojového hodnocení stability stromů za pomoci simulované zátěže, a to v modifikaci zpracované Ústavem nauky o dřevě Mendelovy univerzity v Brně. Výstupem je odolnost stromu, kdy hodnota 100% znamená, že strom by obstál při náporu větru o síle 32,5 m/s, což se rovná rychlosti 117 km/hodinu. Vzhledem k povaze a přesnosti měření je minimální požadovanou hodnotou pro stabilního jedince 150 %.

Výsledky tahové zkoušky pro buk v Aleji:

Odolnost proti vývratu

Odolnost proti zlomu

Odolnost proti ukroucení

36%

63%

1425%

„Strom považuji za staticky rizikový bez možnosti jeho stabilizace nedestruktivním pěstebním zásahem. Doporučuji zrušit jeho ochranný režim a strom pokácet,“ říká ve svém znaleckém posudku Kolařík. Z jeho hodnocení vyplývá, že stav kořenového systému je rizikový a je pravděpodobně zasažený houbovou infekcí, která se dále šíří do kmene.

Jako náhrada za pokácený strom bude mezi 20. - 29. říjnem vysazen buk nový poblíž původního stromu. Kvůli možné budoucí výstavbě pod svahem, na němž dosavadní památný strom stojí, zvolilo životní prostředí červenolistý převislý kultivar buku lesního Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula‘. „Jedná se o nižší kultivar dorůstající výšky 8-10 m, který bude do omezeného prostoru mezi možnou zástavbou vhodnější než kultivary velkých rozměrů,“ vysvětluje Karmazínová.

„O provedených tahových zkouškách jsme informovali poskytovatele dotace a požádali jej o schválení změny v projektu spočívající v počtu ošetřených památných stromů a v nutnosti pokácet památný buk v ul. V Aleji včetně náhradní výsadby. Poskytovatel žádosti vyhověl a 6. září jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ konstatuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Památný buk v ulici V Aleji je také součástí Vnitřního turistického okruhu v Jablonci, který má na své trase celkem 13 zastavení a byl vybudován za podpory Evropské unie v rámci programu Interreg IIIA, ČR - Polsko. Po pokácení památného stromu zůstane toto zastavení vzpomínkou na památný buk.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo OPZP ERDF

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR; www.env.cz; Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR; www.sfzp.cz

Další informace

Vytvořeno 4.10.2010 9:49:36 | přečteno 3654x | Petr Vitvar
load