P. Tulpa: Zajímají mě názory lidí

Tisková zpráva 21. 01. 2010

Setkání starosty s výherci ankety TIMUR, 20.01.2010, obrázek se otevře v novém okněDva výherce vylosované z odevzdaných anketních lístků, jež shromažďovalo občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) v rámci ročního projektu s norským partnerem, přijal včera starosta Jablonce nad Nisou Petr Tulpa.

Anketa probíhala v září loňského roku během Jabloneckých podzimních slavností a zúčastnilo se jí 1802 respondenti. „To nemá obdoby. Už jsme zorganizovali na pětadvacet obdobných anket, ale sešlo se nám vždy kolem tisíce odpovědí. Zásluhu na tomto vysokém počtu má jistě i to, že anketní lístky byly šířeny také na středních školách,“ řekla Michaela Pomališová, koordinátorka projektu v Jablonci.

Občané nad 15 let měli možnost si vybrat z deseti nabídnutých témat tři pro ně nejdůležitějších z hlediska kvality života a životního prostředí. Jako ta nejpalčivější vyhodnotili nezaměstnanost, oživení centra města a soužití s jinými etniky. Celkově měli Jablonečané na výběr deset témat plus možnost volby vlastní priority. Mezi další důležitá se zařadil také stav komunikací, kvalita veřejných prostranství a činnost městské policie - pro ně hlasovalo 12 až 9 % obyvatel. K často opakovaným vlastním prioritám či vnímaným problémům Jabloneckých patří například úprava Dolního náměstí a kašna, veřejné WC, nedostatek kontejnerů na separovaný odpad, nedostatek kaváren a parkování.

„Samostatně byly vyhodnoceny také lístky středních škol, kde studenti posledních ročníků hlasovali na prvním místě pro oživení centra města, kvalitu veřejných prostranství a stav komunikací,“ vysvětlila Pomališová.

Z odevzdaných anketních lístků byli vylosováni strojní technik Zdeněk Kvarda a student Střední průmyslové školy v Liberci, oboru slaboproud, Petr Holubetz. Z rukou starosty P. Tulpy a koordinátorky jabloneckého projektu M. Pomališové převzali sadu psacích potřeb, publikace TIMUR (Barometr udržitelnosti, Ekologická stopa města a školy), knihu o Jablonci nad Nisou a propagační materiály TIMUR.

„Osobně ankety vítám, i když se tam často objeví i nepříjemné záležitosti. Pravda je, že právě s nezaměstnaností si jako město příliš poradit neumíme, nemůžeme žádné firmě přikázat, aby zaměstnala lidi,“ konstatoval starosta Tulpa. Zajímal se také o to, zda oba vylosovaní někdy uvažovali o tom, že by se třeba aktivně zapojili do práce některé z komisí. „Vždy chci vědět zda lidé chtějí jen mluvit, nebo od slov také přejít k realitě. Přesto děkuji všem občanům, že hlasovali a vyjádřili svůj názor. Že jen nemávli rukou.“

Akce pro veřejnost Téma 2009 pro Jablonec nad Nisou je jednou z aktivit ročního projektu Hodnocení stavu životního prostředí města. Ve spolupráci s norským partnerem Institute of Transport Economics - Norwegian Centre for Transport Research (TØI) bude pro města Jablonec nad Nisou a Semily vytvořena mimo jiné Zpráva o stavu životního prostředí hodnotící udržitelný rozvoj města.

Kontaktní osoba k projektu: Michaela Pomališová

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. (TIMUR)
Team initiative for local sustainable development
Senovážná 2
110 00 Praha 1

Tel.: +420 602 435 421
E-mail: michaela.pomalisova@timur.cz
www.timur.cz

TIMUR, obrázek se otevře v novém okněLoga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnosti, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 22.1.2010 12:22:58 | přečteno 3044x | Petr Vitvar
load