Oznámení o závěrech řízení

Tisková zpráva 10. 11. 2006

Městský úřad v Jablonci nad Nisou obdržel sdělení, že oznámení koncepce Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí v Libereckém kraji a Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje byla podrobena zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který byl rozeslán na kraj a dotčené obce s rozšířenou působností ke zveřejnění. Městský úřad Jablonec tyto závěry zveřejnil na úřední desce a zájemci se na ně mohou podívat i na internetu, na webových stránkách www.ceu.cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP047K a MZP048K..

Vytvořeno 10.11.2006 10:19:59 | přečteno 2645x | Petr Vitvar