Osvětlené přechody chrání chodce

Tisková zpráva 13. 02. 2009

Liberecký kraj vyhlásil na rok 2009 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (program č. 20). Jablonečtí radní včera schválili podání dvou žádostí o dotace z tohoto programu.

Zmíněná dotace je určena na „opatření k ochraně zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích“ a Jablonec by ji chtěl použít k realizaci projektu nasvícení přechodů pro chodce, které v této úpravě zvýší bezpečnost účastníků silničního provozu - převážně chodců. Jejich účelnost spočívá v tom, že řidič je na přechod upozorněn již z dálky a včas tak vidí přecházející chodce. Navíc díky asymetrickému nasvícení je osvětlený chodec dobře viditelný na tmavším pozadí a tím je i menší pravděpodobnost, že ho jedoucí vozidlo srazí. Navrhovaná místa jsou zvolena na základě dlouhodobého sledování nehodovosti státní policií a podrobné konzultace s pracovníky dopravního inspektorátu.

Žádosti o dotace je třeba odevzdat do 16. února 2009 a doložit je usnesením rady města o schválení realizace projektu. V případě, že je Liberecký kraj schválí, může město či mikroregion získat dotaci v maximální výši 80% skutečně vynaložených nákladů, nejvíce však do půl milionu korun. O výsledku budou žadatelé vyrozuměni v průběhu dubna 2009.

Žádost byla rozdělena do dvou částí. V první žádá Jablonec za město o nasvícení a zvýraznění pěti přechodů pro chodce.

  1. Silnice I/14 Prosečská (u pošty) - vrchní oboustranné asymetrické nasvícení a spodní nasvícení (světelná závora - svítidla zabudovaná ve vozovce, která v průběhu dne problikávají v místě přechodu pro chodce), oranžové „blikačky“ z obou stran, cena cca 223 197 korun.
  2. Silnice III/29029 Chelčického (nad Dallasem) - vrchní oboustranné asymetrické nasvícení, cena cca 150 292 korun.
  3. Silnice II/287 Rychnovská (nad poptávkovým přechodem u ZŠ směrem do centra) - horní oboustranné asymetrické nasvícení, cena cca 74 083 korun.
  4. Silnice II/287 Pražská (u křižovatky s ulicí U Stadionu) - horní oboustranné asymetrické nasvícení, cena cca 77 411 korun.
  5. Silnice III/29024 Tovární (u křižovatky s ulicí Široká) - nutné vrchní oboustranné asymetrické nasvícení a spodní nasvícení (světelná závora), cena cca 155 000 korun.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a zahrnují stavební práce, vytyčení inženýrských sítí a práce veřejného osvětlení. Stanoveny byly na základě podrobné prohlídky pracovníků TSJ, s.r.o. na konkrétních místech.

Celkové náklady: 809 180 Kč včetně DPH

Ve druhé části pak Jablonec bude žádat společně s obcemi Lučany nad Nisou, Smržovka a Janov nad Nisou za Mikroregion Jizerské hory o dotaci na projekt nasvícení dvou přechodů pro chodce:

  1. Silnice III/28716 Rychnovská (za „dolní“ ZŠ u křižovatky s ulicemi Dalešická a Na Svahu) - vrchní oboustranné asymetrické nasvícení, cena cca 86 220 korun.
  2. Místní komunikace Palackého (u křižovatky s ulicemi Mánesova a A. Dvořáka) - vrchní oboustranné asymetrické nasvícení, cena cca 137 486 korun.

Celkové náklady jablonecké části činí 266 210 korun včetně DPH, celkové náklady žádosti za Mikroregion Jizerské hory se rovnají částce 720 122 korun včetně DPH.

Vytvořeno 13.2.2009 12:50:20 | přečteno 2398x | Petr Vitvar
load