Osmička školek s novu právní subjektivitou

Tisková zpráva 07. 12. 2009

Osm mateřských škol s novu právní subjektivitou má jmenované nové ředitelky. Vzešli z konkurzního řízení a do funkcí byly potvrzeny rozhodnutím městské rady.

Konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelek osmi mateřských škol vyhlásila městská rada už v první půli října. Komise se sešla na dvou jednáních. Při prvním v říjnu posuzovala, zda uchazečky splnily všechny zadané požadavky. Při druhém, listopadovém pak konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeným rozhovorem s uchazečkami hodnotila jejich vhodnost na post ředitelek. Pouze do konkurzního řízení na MŠ Lovecká se přihlásily dvě zájemkyně, v ostatních jen po jedné.

Pro městský úřad, respektive pro oddělení školství nová právní subjektivita mateřských škol znamená sice více práce a zvýšené náklady (120 000 korun na jednu školku ročně). Na druhou stranu vůči rodičům budou mít školky více možností například v pokrytí prázdninového provozu či v pestřejší nabídce činností.

Novými ředitelkami školek s novou právní subjektivitou se staly vesměs jejich bývalé vedoucí:

  • MŠ Lovecká - Kateřina Sýkorová,
  • MŠ Střelecká - Eva Čáchová,
  • MŠ Jugoslávská - Renata Kolischová,
  • MŠ Československé armády - Lenka Brunnerá Jínová,
  • MŠ Mechová - Irena Šolcová,
  • MŠ Dolní - Dana Farkašová,
  • MŠ Tichá - Pavla Macháčková,
  • MŠ Josefa Hory - Eva Dufková.
Vytvořeno 7.12.2009 16:28:30 | přečteno 2601x | Petr Vitvar
load