Odpověď na petici proti výstavbě na Dolině

Tisková zpráva 28. 03. 2008

Na petici proti plánované výstavbě bytových domů v lokalitě Dolina slíbit starosta města Petr Tulpa odpovědět na březnovém veřejném zasedání jabloneckých zastupitelů.

Petice uváděla, že rozsah plánované výstavby je v nesouladu s územním plánem, nerespektuje kapacity infrastruktury a komunikací, nárůst obyvatel způsobí devastaci území a omezí kvalitu bydlení s možností trávit zde volný čas.

Autoři petice žádali:

  • provedení výstavby dle platného územního plánu a vyjádřili nesouhlas s plánovanou změnou
  • omezení rozsahu výstavby
  • povolení zástavby vydat souběžně s povolením infrastruktur a komunikací
  • povolit pouze stavby v souladu s rázem krajiny, charakterem okolní zástavby, výrazně neomezit plochy pro relaxaci
  • posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Dle platné územně plánovací dokumentace a na základě podkladu pro zastavění území lze konstatovat jediné: Navrhované pozemky byly a jsou začleněny do bloku B2 / Rodinné domy s 2,5 podlažími a byly odsouhlaseny zastupitelstvem města 11.10.2007 jako vymezená zájmová lokalita pro komplexní bytovou výstavbu.

Vytvořeno 28.3.2008 13:16:42 | přečteno 2411x | Petr Vitvar
load