Odpady v Jablonci nad Nisou

Tisková zpráva 26. 01. 2007

Rada města na svém posledním zasedání v roce 2006 schválila dodatek ke smlouvě se společností SKS s.r.o. v oblasti odpadového hospodářství a uložila místostarostovi Ing. Otakaru Kyptovi do 1. března 2007 předložit k řešení varianty nové smlouvy se společností SKS a.s.

Vedení města má zájem vyjednat pro město lepší podmínky a při jednání se zástupci SKS zazněly oboustranné návrhy ke zlepšení, týkající se například monitoringu sběru odpadu, úklidu kolem popelnic a kontejnerů, separace odpadů. Podepsáním dodatku byl dán prostor městu i společnosti SKS s.r.o., vypracovat novou, plánovanou koncepci odpadového hospodářství města, najít řešení vyhovující oběma partnerům, a případně vypracovat a podepsat novou smlouvu.
Vytvořeno 26.1.2007 12:25:30 | přečteno 2794x | Petr Vitvar
load