Od státu získalo město loni víc než v minulosti

24.06.2011 - Rok 2010 přinesl Jablonci nad Nisou po propadu hospodaření v roce předešlém značné zlepšení situace. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město o 17,3 milionu korun více než v roce 2009. Jablonečtí zastupitelé včera schválili závěrečný účet za rok 2010.

„I když hospodaření roku 2010 vykázalo schodek, probíhalo dle rozpočtu. Byly do něj zapojeny úvěry a prostředky minulých let, které jsme však využili na financování rozvojových aktivit města. Celkem loni město vynaložilo na investiční akce 236.853.000 korun,“ říká místostarosta Miloš Vele, který má na starosti ekonomiku města. Příjmy města se loni rovnaly částce 992.326.000 korun, výdaje 1.052.544.000 korun.

„Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování ve výši 60.218.000 korun, což je schodek, jímž skončilo hospodaření města roku 2010,“ vysvětluje Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky, a dodává, že tento schodek je krytý úvěrovými zdroji. Splátky jsou hrazené dle splátkových kalendářů, dlouhodobý úvěr byl dočerpán, volné prostředky město vložilo do správy aktiv a na bankovních účtech zůstal kladný zůstatek. Kontokorentní úvěr, s nímž město během roku hospodařilo, byl k 31. prosinci nulový.

„Rok 2010 přinesl po propadu hospodaření v roce předešlém značné zlepšení situace. Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město o 17,3 milionu korun více než v roce 2009. Zlepšení se týká především daně z přidané hodnoty, kde se projevilo navýšení obou sazeb o 1%, a daně z nemovitosti, kde na základě Janotova balíčku došlo ke zdvojnásobení většiny základních sazeb,“ konstatuje Vítová.

Hospodaření města Jablonec nad Nisou za rok 2010 přezkoumala společnost AUDIT FINANCO, spol. s r.o. Praha a nezjistila žádná nedostatky.

Náklady na investiční akce v předešlých letech

2009

289.740.000 Kč

2008

172.062.000 Kč

2007

170.671.000 Kč

Významné investiční akce roku 2010 (nad 10 mil. korun)

  • kanalizace v ulici Želivského (s dotací)
  • železniční zastávka Jablonec - Centrum
  • rekonstrukce MŠ Hřbitovní
  • rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na sídlo městské policie a oddělení krizového řízení (s dotací ROP)
  • IPRM Žižkův Vrch a okolí a Nová Pasířská (s dotací)
Vytvořeno 24.6.2011 12:57:16 | přečteno 2324x | Petr Vitvar
load