Od dubna se změní struktura jabloneckého úřadu

18.02.2011 - Rada města na svém mimořádném zasedání 15. února schválila návrh reorganizace a optimalizace Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Reorganizace ruší dosavadní organizační strukturu úřadu k 1. dubnu a od stejného data bude platit nová. Optimalizace bude probíhat do konce tohoto roku a jejím cílem je snížit počet pracovních míst ze současných 252 na 210.

„Rada města zvolila takový postup reorganizace útvarů, že s ohledem na velmi rozsáhlé změny zrušila ke dni 1. dubna 2011 všechny odbory a oddělení úřadu a ke stejnému datu založila úplně novou strukturu,“ říká tajemník úřadu Marek Řeháček. Podle jeho slov, bude novou strukturu tvořit osm odborů s 32 odděleními, z nichž každé bude nově zařazeno do nějakého odboru.

„Chceme hlavně zpřehlednit strukturu u velkých odborů, organizačně oddělit výkon činností v samostatné a přenesené působnosti tam, kde je to reálné a hospodárné, koncentrovat a posílit kompetence úřadu na úseku správy majetku města, zřídit servisní zázemí pro politické vedení v odboru Kancelář starosty a zřídit útvar starající se o chod úřadu, čili odbor Kancelář tajemníka,“ vysvětluje tajemník a dodává, že na úřad budou navíc převáděny nově kompetence některých městských organizací.

Se zrušením útvarů automaticky zanikají všechny funkce vedoucích úředníků. Kvůli zachování stability úřadu pověřila rada města současné ředitele, aby zastupovali ve funkcích ředitelů některých nových odborů. U tří zcela nových odborů - Kancelář starosty, Kancelář tajemníka a Odbor stavebního a životního prostředí - zastoupí ředitele do jejich jmenování přímo tajemník úřadu. Výběrová řízení na posty ředitelů nových odborů úřad vypíše na počátku března, výběrová řízení na vedoucí oddělení budou poté vypisována postupně.

Optimalizace personálu již probíhá. Neznamená to ovšem, že jablonecká radnice propustí 42 zaměstnance výpovědí. „Při snižování pracovních míst chceme využít především dohod se zaměstnanci, odchodů do důchodů, neobsazování a rušení míst v případě, že pracovníci odejdou ze své vůle a podobně. Výpovědi pro nadbytečnost jsou až poslední možností. Nicméně naším zájmem je řešení neprodlužovat, co nejrychleji určit místa ke zrušení a informovat dotčené zaměstnance, a to nejpozději do konce letošního dubna,“ konstatuje Řeháček.

„Těmito optimalizačními opatřeními chceme mimo jiné opět zvýšit platy zaměstnanců, kteří zůstanou. Předpokládám, že k tomuto kroku by docházelo postupně ve druhé polovině roku 2011,“ informuje starosta Petr Beitl.

Vytvořeno 18.2.2011 13:27:51 | přečteno 2951x | Petr Vitvar
load