Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou

Tisková zpráva 06. 10. 2008

Začátkem měsíce října byla zahájena realizace projektu Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou. Projekt řeší obnovu uličních stromořadí ve dvou lokalitách v Jablonci nad Nisou, a to v ulicích Opletalova a Široká.

Stromy v těchto alejích jsou ve špatném zdravotním stavu a mají pouze krátkodobou perspektivu. V rámci projektu dojde k vykácení starých a k výsadbě nových dřevin. Dojde i k obnově trávníků v okolí vysazených stromů, a to na jaře příštího roku.

V případě ulice Opletalova dojde k obnově historické kompozice. Alej zde byla vysazena v první polovině 20. století. Co se týče druhové skladby, bude nová alej navazovat na původní stav, bude se opět jednat o jasany.

Výsadba aleje v Široké ulici přispěje ke zkvalitnění životního prostředí poblíž nového sídliště Horní Proseč. Budou zde vysazeny bíle a červeně kvetoucí hlohy.

Dodavatelem akce jsou Severočeské komunální služby s.r.o., realizace potrvá do konce dubna příštího roku.

  • Celkové uznatelné náklady: 465 882 Kč
  • Dotace EU: 395 999 Kč (85%)
  • Dotace SFŽP ČR: 23 294 Kč (5%)

Kontaktní osoby:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo OPZP ERDF

Vytvořeno 6.10.2008 11:06:05 | přečteno 2302x | Petr Vitvar
load