Obě strany teď musí schválit znění smlouvy

Tisková zpráva 04. 06. 2009

Setkání představitelů měst Kaubeuren a Jablonec nad Nisou, 30. 5. 2009, obrázek se otevře v novém okněDohoda o partnerství, která se v těchto dnech dokončuje v Jablonci i v německém Kaufbeurenu, je hlavním výsledkem návštěvy, která se odehrála poslední květnový víkend právě v německém městě. Znění smlouvy je formálně připraveno na obou stranách, nyní musí být předloženo ke schválení zastupitelům obou měst, konkrétně v Jablonci 18. června.

„Smyslem připravované dohody je posílit přátelství mezi občany Jablonce i Kaufbeurenu a povzbuzovat především neformální spolupráci na úrovni jednotlivců a spolků,“ vysvětluje plánovanou smlouvu starosta Petr Tulpa a dodává, že dobré vztahy vycházejí hlavně ze vzájemného poznání a případnou zátěž z minulosti lze překonat společným úsilím o dobrou budoucnost.

Právě starosta Tulpa vedl devítičlennou jabloneckou delegaci, která přijela o posledním květnovém víkendu na pracovní návštěvu do Kaufbeurenu. Zde je uvítal jeho protějšek Steffan Bosse společně s dalšími představiteli města, spolků a společenských organizací. Setkání čelních zástupců obou měst nebylo první, Steffan Bosse a Petr Tulpa se v průběhu posledních dvou let sešli a diskutovali o možnosti partnerství již několikrát. Na zasedáních městských rad navzájem představili Jablonec i Kaufbeuren.

Mezi obyvateli Jablonce nad Nisou a Kaufbeurenu existují již řadu let přátelské kontakty. Uzavření partnerské dohody by tedy představovalo oficiální zastřešení dosavadní dlouhodobé spolupráce občanů a institucí obou měst. Zároveň bude možné na společné aktivity a projekty žádat finanční prostředky z komunitárních programů Evropské komise,“ říká Kateřina Hujerová, která má na starosti zahraniční vztahy na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou.

Podle jejích slov bude partnerství zakotvené ve smlouvě zaměřeno hlavně na oblasti školství, sportu, kultury, na spolupráci mezi oběma úřady a městskými institucemi, například na prorodinnou politiku, sociální práci, bezpečnost - městskou policii, infrastrukturu. Mluví ale i o účasti občanů na tradičních městských akcích, jako je Tänzelfest v Kaufbeurenu nebo Jablonecké podzimní slavnosti, či o rozvoji občanské společnosti v činnosti spolků a církví a v neposlední řadě o výměně informací, objasňování minulosti a zachycování paměti obou stran.

„Pracovní skupiny se při květnovém jednání v Kaufbeurenu zabývaly přípravou partnerství. Vypracovaly veškeré potřebné podklady včetně návrhu znění dohody o partnerství, kterou by měli starostové obou měst podepsat na podzim v Jablonci nad Nisou,“ konstatovala Hujerová.

Kaufbeuren, obrázek se otevře v novém okněKaufbeuren

  • Bavorské město (45 tis. obyv.) vzdálené 600 km od Jablonce
  • Součástí Kaufbeuren je i městská část Neugablonz, kde se po 2. světové válce usídlilo asi 15 tis. Němců z Jablonce nad Nisou (největší komunita vysídlenců v Evropě)
  • V Neugablonz se nachází jizerskohorské muzeum a galerie jizerskohorských umělců
  • Více informací: www.kaufbeuren.de, www.isergebirgs-museum.de
Vytvořeno 4.6.2009 12:42:49 | přečteno 2272x | Petr Vitvar
load