Občané zvolili Téma 2009 pro Jablonec

Tisková zpráva 23. 11. 2009

Zaměstnanost, oživení centra města a soužití s jinými etniky. To jsou podle účastníků ankety tři nejdůležitější témata z hlediska kvality života a životního prostředí v Jablonci nad Nisou. Hlasování pomocí anketních lístků se ve dnech 25. - 30. 9. zúčastnilo 1802 občanů, tedy zhruba 4,6 % všech občanů ve věkové kategorii nad 15 let (38 876, ČSÚ 2008).

Tématem 2009 pro Jablonec nad Nisou se stala zaměstnanost, pro kterou hlasovalo 14 % účastníků ankety. Vítězné téma není velkým překvapením, protože nedostatek pracovních příležitostí je v současné době velmi aktuální otázkou. Dané téma vyhrálo při obdobné anketě uspořádané v jiných městech a regionech ČR, například v Rumburku, Krnově či ve Svitavách. Pouze o několik málo hlasů se na druhém a třetím místě umístila témata oživení centra města a soužití s jinými etniky.

Celkově měli občané na výběr 10 témat plus možnost volby vlastní priority. Jak ukazuje graf souhrnných výsledků, další témata se ukázala pro obyvatele také důležitá. Stav komunikací, kvalita veřejných prostranství a činnost městské policie jsou témata, pro která hlasovalo 12 až 9 % obyvatel. K často opakovaným vlastním prioritám či vnímaným problémům občanů patří například úprava Dolního náměstí a kašna, veřejné WC, nedostatek kontejnerů na separovaný odpad, nedostatek kaváren a parkování. Tři z účastníků ankety, kteří uvedli kontakt, budou slosování a získají věcné ceny.

Samostatně byly vyhodnoceny také lístky středních škol, kde studenti posledních ročníků hlasovali na prvním místě pro oživení centra města, kvalitu veřejných prostranství a stav komunikací.

Akci pro veřejnost ve městě zorganizovalo občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj. Jde o jednu z aktivit ročního projektu Hodnocení stavu životního prostředí města. Ve spolupráci s norským partnerem Institute of Transport Economics - Norwegian Centre for Transport Research (TØI) bude pro města Jablonec nad Nisou a Semily vytvořena mimo jiné Zpráva o stavu životního prostředí hodnotící udržitelný rozvoj města. V této zprávě budou zohledněna a detailně řešena i témata vybraná občany při hlasování.

Jako jeden z dalších kroků projektu se ve městě během listopadu uskuteční dotazníkové šetření reprezentativního vzorku obyvatel Jablonce nad Nisou. Cílem šetření je zjistit spokojenost lidí s různými aspekty fungování města a života v něm. Jablonec se díky tomuto standardizovanému dotazníku bude moci porovnat s jinými městy v ČR a politici získají cennou zpětnou vazbu. Občané budou díky dotazníku také zapojeni do rozhodování o možnostech řešení problému oživení centra města vyplývajícího z ankety. Nyní bude záležet na vedení města, jak se postaví k řešení zjištěných priorit občanů.

Michaela Pomališová, koordinátorka projektu

Další informace

TIMURLoga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnostiTéma 200X - logo

Vytvořeno 23.11.2009 16:59:51 | přečteno 2961x | Petr Vitvar
load