Nutné kácení vzrostlých stromů v centru města

Tisková zpráva 18. 03. 2009

Do konce března 2009 chystá Oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec nad Nisou kácení několika vzrostlých dřevin v centru města, a to na velmi frekventovaných místech.

Patří k nim douglaska v ulici Poštovní rostoucí poblíž budovy střední odborné školy a učiliště a konečné tramvajové linky č. 11. Strom je velmi štíhlý, koruna silně prořídlá, kmen se naklání ve směru trolejového vedení. Stabilita dřeviny je snížená a pádem by mohla ohrozit jak osoby, tak provoz na tramvajové trati.

Dále budou odstraněny dvě lípy z ulice U Zeleného stromu rostoucí v úzkém pásu mezi chodníkem a zídkou poblíž stánku PNS. Stanovištní poměry jsou pro oba stromy výrazně zhoršené, jejich růst je negativně ovlivněn silným povrchovým zhutněním okolního terénu. V korunách obou stromů je patrné velké množství suchých větví, které by pádem mohly ohrozit své okolí.

Pokáceny budou rovněž obě borovice rostoucí v těsné blízkosti kostela Sv. Anny v Soukenné ulici. Jedná se o dominanty uvedeného prostoru, bohužel se však viditelně zhoršil jejich zdravotního stavu. „Protože jde o velmi frekventované místo, kde by mohlo pádem stromů dojít k ohrožení zdraví osob či provozu na komunikaci, rozhodli jsme se pro odstranění dřevin. V jarních měsících pak vysadíme nový strom,“ říká Štěpánka Gaislerová zodpovídající za správu veřejné zeleně a dodává: „Již na konci devadesátých let 20. století vznikaly obavy, že borovice rostoucí nad zídkou a vyklánějící se směrem do Soukenné ulice se vyvrátí či zlomí. Padl i nejeden návrh na její vykácení. Proto byly v roce 2000 provedeny tzv. tahové zkoušky, které prokázaly, že je dřevina odolná jak proti zlomu, tak i proti vyvrácení a torzi (vykroucení).“

Tahovými zkouškami je simulována vichřice o síle větru 120 km/hod. Podle slov Gaislerové se v roce 2007 zkoušky opakovaly a z jejich výsledků vyplynulo, že odolnost dřeviny proti zlomu se snížila téměř o polovinu. Stejně tak odolnost proti vyvrácení již nedosahovala původních hodnot. Přesto byly oba stromy stále odolné vůči simulované síle větru.

V listopadu 2007 při sněhové kalamitě se však odlomila celá řada větví na obou dřevinách a objevila se i rez vejmutovková. „Jedná se o houbové onemocnění, které způsobuje postupné usychání stromu. Často dojde k uschnutí celé dřeviny v poměrně krátké době, což je v přímé úměře k celkovému zdravotnímu stavu stromu a stanovištním poměrům. Obě borovice byly v loňském roce ošetřeny, ale přítomnost houbového onemocnění, předpokládané další snížení odolnosti proti zlomu a vyvrácení nás nutí k tomu, abychom učinili ten poslední krok, protože stromy již nepovažujeme za provozně bezpečné,“ vysvětluje stanovisko oddělení životního prostředí Štěpánka Gaislerová.

Vytvořeno 18.3.2009 13:59:57 | přečteno 2350x | Petr Vitvar
load