Nový poplatek za nakládání se separovaným odpadem

Tisková zpráva 16. 07. 2009

Oproti roku 2008 se navýší městu Jablonec nad Nisou výdaje za tříděný odpad. Důvodem je zvýšení provozních nákladů na zpracování, tedy vytřídění a lisování směsného papíru i plastů včetně PET lahví, které účtuje zpracovatel, třídírna KOVOŠROT, a.s., Liberec, firmě Severočeské komunální služby, s.r.o.

Nové podmínky mezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskými komunálními službami, s.r.o., řeší příloha ke stávající smlouvě. Podle ní bude město společnosti SKS, s.r.o. platit nově stanovený poplatek v maximální výši 500 Kč za tunu papíru a 1000 Kč za tunu plastu za nakládání se separovanými složkami komunálního odpadu. Dosud byly uvedené separované odpady odebírány firmou SKS, s.r.o. od města bezplatně. Zavedení poplatku je způsobeno nezájmem dalších zpracovatelů o odběr odpadů, čímž se zvyšují náklady najejich likvidaci.

Vytvořeno 16.7.2009 12:03:07 | přečteno 2143x | Petr Vitvar
load