Nový multifunkční sál v kině Junior

12.11.2010 - Od července do října probíhala přestavba kina Junior na multifunkční scénu.

Přestavbou vzniklo nové zázemí pro účinkující, rekonstruováno bylo jeviště kina a vybudovala se zde soustava opon. V říjnu se instalovalo nové mobilní promítací plátno.

„Objednatelem prací bylo město Jablonec nad Nisou, zhotovitelem DYNAST, s. r. o. a autorsky se pod projekt podepsala firma INGPRO CZ, s. r. o. Náklady činily přibližně 2,2 milionu korun,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová, která dodává, že přestavba a rekonstrukce byla součástí projektu Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Vedoucím projektu je Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., město Jablonec nad Nisou je partnerem.

Projekt Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraniční je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo czpl cíl 3Logo EU - Překračujeme hranice

Vytvořeno 12.11.2010 13:46:03 | přečteno 2500x | Petr Vitvar
load