Novinky u Městské policie v Jablonci nad Nisou

Tisková zpráva 14. 01. 2009

Městská policie, obrázek se otevře v novém okněOd 1. ledna tohoto roku vešla v účinnost novela zákona o obecní policii, konkrétně zákona č. 553/1991 Sb. Ta upravuje nejen výkon služby, ale také způsob přijímání nových uchazečů do řad obecní policie.

Každý strážník musí být minimálně středoškolák

Od nového roku platí, že každý uchazeč o zaměstnání u obecní policie musí mít úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, musí být občanem České republiky a mít nejméně 21 let. Dále je třeba, aby byl bezúhonný, spolehlivý, zdravotně a duševně způsobilý s osvědčením o odborné způsobilosti. Ti strážníci, kteří již jsou v pracovním poměru a nemají maturitu, si ji musí doplnit. Z celkového počtu 46 strážníků jablonecké městské policie má v současné době dvaadvacet úplné střední vzdělání s maturitou, dva vysokoškolské, na čtyři strážníky se vztahuje zákonná výjimka ke vzdělání. Osm již nastoupilo ke studiu na střední škole, zbývajících deset zvažuje svou situaci nebo se chystá studovat od září 2009.

Obecní policie má větší oprávnění

I obecní strážník může podle novely žádat údaje z informačních zdrojů Policie ČR a všech stupňů obecních úřadů. Na ulici se změna v rozšíření oprávnění projeví tak, že i při prokazování totožnosti může strážník kromě jména, data narození a bydliště zjišťovat také rodné číslo.

Pokud strážník s výtržníky nepořídí domluvou či upozornění, pak má právo jej předvést na Policii ČR. Větší oprávnění má i při použití donucovacích prostředků. „Nově smí strážník podle zákona použít mimo jiné jako donucovací prostředek elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek. Pouta může nyní strážník použít i pro omezení možnosti volného pohybu osoby, a to připoutáním ke vhodnému předmětu. Toto omezení může trvat do doby, kdy je zřejmé, že osoba nebude protiprávní jednání opakovat, nebo než bude předána policii. Nejdéle však dvě hodiny,“ vysvětluje ředitel Městské policie v Jablonci Jiří Rulc.

V jablonci mohou nyní přesněji zjistit obsah alkoholu v krvi

S novým rokem byli jablonečtí městští strážníci vybaveni také novým, velmi kvalitním přístrojem k provádění orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Přístroj je navíc vybaven mobilní tiskárnou. „Strážníci jsou oprávněni a zejména připraveni jej použít. Obdobná situace bude i v oblasti rychlé jízdy, kdy byla zakoupena nová měřící technika, která bude řidiče jedoucích vozidel informovat o případném nedovoleném překročení rychlosti,“ dodává ředitel MP Jiří Rulc.

Vytvořeno 14.1.2009 13:28:53 | přečteno 3061x | Petr Vitvar
load