Nové půjčky ve Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Tisková zpráva 29. 02. 2008

Místostarosta Lukáš Pleticha dostal na lednovém zasedání zastupitelstva úkol připravit program pro rok 2008, který by vlastníky jabloneckých domů motivoval ke zlepšení vnějšího vzhledu jejich nemovitostí.

Proto byly navrženy tyto změny Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení

1. Článek IV, odst. 4 - přidán 1 nový titul půjčky

Kód

Účel

Splat-nost (v letech)

Úrok p.a.

Horní hranice půjčky

12

Připojení na CZT, rekonstrukce stávajícího topného systému (např. rozvody, radiátory, výměník)

6

2%

Do plné výše rozpočtu akce

2. Článek IV, odst. 7 - přidány 2 nové tituly půjčky

Kód

Účel

Splat-nost (v letech)

Úrok

Horní hranice půjčky

71

Obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky)

7

2%

Do plné výše rozpočtu akce

72

Obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů

7

2%

Do plné výše rozpočtu akce

U těchto dvou titulů je nutné projednání žádosti o půjčku ještě v komisi pro realizaci programu regenerace MPZ a její souhlasné stanovisko.

Ostatní ustanovení Pravidel FZÚB zůstávají nezměněna včetně termínů přijímání žádostí o půjčku v roce 2008 schválených na zasedání zastupitelstva města 31. ledna 2008.

Další informace:

Vytvořeno 29.2.2008 13:04:08 | přečteno 2280x | Petr Vitvar
load