Nové moderní centrum

Tisková zpráva 29. 02. 2008

Nové centrum - mapa, obrázek se otevře v novém okněVčera zastupitelé projednali a schválili předložený materiál o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků, jejímž předmětem bude nájem a následný prodej pozemků v centru Jablonce nad Nisou o celkové výměře 8 057 m2.

Pozemky jsou určeny k investiční výstavbě dle předložené studie s pražskou společností CRESTYL properties, s.r.o za 1 100,- Kč/ m2 . O územní rozhodnutí však musí být zažádáno nejpozději do dvanácti měsíců ode dne podpisu smlouvy, o stavební povolení nejpozději do devíti měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí a o kolaudační rozhodnutí společnost požádá nejpozději do konce roku 2011.

Zastupitelstvo města už 11. října loňského roku schválilo zásadní materiál o vymezení zájmových lokalit města, kam patří i proluky, kde se předpokládázpracování uceleného záměru zástavby pouze developerským způsobem. Na svém dalším zasedání 8. listopadu zastupitelé schválili zveřejnění lokality s regulativy zástavby, což se stalo 30. listopadu. Uchazeči mohli předkládat své nabídky nejdéle do 4. února tohoto roku.

Před jednáním hodnotící komise (P. Tulpa, O. Kypta, S. Paukrtová, L. Jakoubek, O. Frič, P. Žur, F. Špoták, P. Karásek, V. Čížek, P. Šourek) nabídky posoudil poradní sbor architektů (tvoří jej architekti J. Faltejsek, I. Lejčar, K. Vlček, ředitel odboru rozvoje L. Jakoubek, místostarosta O. Kypta a pan Němec z památkového úřadu) . Na základě jejich vyjádření i vysvětlení tvůrců projektů komise vybrala jako nejvhodnějšího uchazeče právě CRESTYL properties, s.r.o.

Zastupitelé před včerejším jednáním už znali studii, s níž se pražská společnost uchází o zástavbu centra,, neboť jim byla představena v pondělí samotným architektem a zástupci firmy. Do zpracování dalšího stupně dokumentace budou zahrnuty připomínky a požadavky vedení města i poradního sboru architektů, a to zejména na dopravní řešení a bezpečnost.

Z vyjádření poradního sboru architektů vybíráme:

Záměr: fa No Limit

  • Řešení pro zadané území jako standard, návrh nepřináší velkorysost;
  • Přestavba současných parkovišť je chápána jako dostavba k obchodnímu domu Jabloň;
  • Parkovací prostory objektu v dimenzích vlastní potřeby (cca 170 míst);
  • Nevyjasněnost vůči zachování objektu tělocvičny - není přínosem pro nové řešení území.

Záměr: fa Crestyl

  • Řešení pro zadané území jako nadstandard, návrh přináší velkorysost včetně zelených ploch;
  • Přestavba stávajících parkovišť je řešena jako komplexní budova bez zachování obchodního domu Jabloň. Nástup z nám. Komenského působí uceleně a je vhodně řešen s pochůznými střechami a nástupem do pasáže;
  • Parkovací prostory respektují potřeby centra města (cca 400 míst)
  • Komplexně řeší přestavbu objektu tělocvičny - nové řešení
Vytvořeno 29.2.2008 13:14:15 | přečteno 2893x | Petr Vitvar
load