Nové informace pro zájemce o půjčky z fondu

Tisková zpráva 25. 09. 2009

Už 1. října budou zveřejněny informace pro žadatele o půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na úřední desce a webových stránkách města.

Informace budou platné do 29. ledna 2010 do 12:00 hodin, což je také termín na odevzdání žádostí pro rok 2009/2010. Obsahují přehled jednotlivých titulů půjček s úrokovými sazbami a dobou splatnosti.

Formuláře žádostí budou k dispozici v informačním středisku nebo ke stažení na webu města. Odevzdávané žádosti musí být úplné a bude o nich rozhodnuto najednou. Vybraní žadatelé pak budou vyzváni k podpisu smlouvy o půjčce.

Termíny FZÚB pro rok 2009/2010

  • V měsících říjnu až prosinci 2009 a lednu 2010 proběhne příjem a doplnění neúplných žádostí od žadatelů o půjčku: termín do 29.01.2010 do 12 hodin
  • Výbor FZÚB provede vyhodnocení předložených žádostí o půjčky a podá návrh zastupitelstvu města na poskytnutí půjčky jednotlivým žadatelům: termín únor, březen 2010
  • Na základě schválených žádostí budou uzavírány smlouvy o půjčkách s vybranými žadateli, a to podle výše stavu fondu. Termín březen - duben 2010
  • V období duben - prosinec 2010 (popř. březen 2011 u některých titulů nebo prosinec 2011 na základě kladného posouzení žádosti Výborem FZÚB u některých titulů) proběhne čerpání půjček u ČS na základě předložených faktur za provedené práce.
Vytvořeno 25.9.2009 12:59:09 | přečteno 2525x | Petr Vitvar
load