Nová vyhláška o odpadech je přísnější

27.01.2012 - Zastupitelé schválili nové znění obecné závazné vyhlášky č. 1/2012 o odpadech, která aktualizuje OZV 10/2006 a 19/2006.

Nová vyhláška reaguje na měnící se legislativu na úseku odpadového hospodářství, kde mimo jiné došlo k úpravě terminologie. Dalším podnětem byla, podle slov Jitky Lochovské, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně, změna systému svozu směsného odpadu. Vyhláška nabude právní účinnosti až po kladném vyjádření Ministerstva vnitra ČR a vyvěšení na úřední desce MěÚ Jablonec nad Nisou.

V nové vyhlášce je pytlový svoz směsného komunálního odpadu určen pouze jako doplňkový ke klasické nádobě a jako dočasné řešení do lokalit, kde z důvodu např. výkopů či extrémního spadu sněhu nebo náledí nebude možno provádět svoz odpadu v pravidelných intervalech.

Důvodem této regulace je zvyšující se zájem o pytlový svoz i na sídlištích, kde se pak lidé odmítají podílet na úhradě společných kontejnerů. Směsný odpad nechávají v pytlích u kontejnerových stání, což  vede nejen ke znečišťování veřejných prostranství, ale i k hygienickým problémům v případě, že si pytle nechávají například na balkonech. Pro snadnější volbu při výběru odpovídající nádoby na směsný komunální odpad byla vypracována tabulka, která je přílohou vyhlášky. 

Vytvořeno 27.1.2012 14:12:22 | přečteno 2358x | Petr Vitvar
load