Nová pravidla za pronájem plochy

Tisková zpráva 13. 06. 2008

Rada města včera projednala a posléze i schválila pravidla k dohodám odboru správy majetku a odboru rozvoje o užívání pozemků a zařízení v majetku města, které nejsou vymezeny jako veřejná prostranství. Pravidla, jež budou zvláště regulovat umisťování reklamních ploch na místa, která nešlo do nynější doby zpoplatnit prostřednictvím platné obecně závazné vyhlášky, budou platit od 1. července.

Vytvoření pravidel si vyžádalo stále se zvětšující procento žádostío umístění billboardů, reklam a jiných zařízení na plochách ve vlastnictví města, jež nebyly vymezeny jako veřejná prostranství. Jen ta šla nyní v souladus obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zpoplatnit.

  • Za veřejné prostranství lze považovat každý prostor, který je přístupný všem bez omezení, slouží obecnému užívání a svým charakterem tomuto užívání odpovídá. Bez jeho vymezení a identifikace v OZV nelze poplatek vybírat. Veřejným prostranstvím mohou být jak pozemky ve vlastnictví obce, tak i pozemky ve vlastnictví jiného subjektu.
  • Způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství, které jsou v zákoně o místních poplatcích taxativně uvedeny:výkopové práce, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl, v tomto případě je „OZV“ od poplatku osvobozeno.
  • Jiný způsob užívání veřejného prostranství, případně jiný pozemek než je v OZV uveden, nelze tímto poplatkem zpoplatnit.

Nová pravidla ošetří umisťování reklam na domech, s kterými je problém například v městské památkové zóně, musí však být v majetku města. Objekty soukromých vlastníků nelze ovlivnit. Vzor dohod o dočasném užívání pozemků a zařízení v majetku města nyní připravuje právní oddělení. uzavírat se budou moci maximálně na jeden rok a nenahradí souhlas vlastníka nemovitosti.

V současné době zpoplatňují umístění reklam na městských objektech Technické služby Jablonec n.N. Podle nových pravidel na základě uzavřených dohod může město, které je správcem majetku, dle nového ceníku tyto platby realizovat samo.
Vytvořeno 13.6.2008 14:22:56 | přečteno 2685x | Petr Vitvar
load