Nová obecně prospěšná společnost

Tisková zpráva 24. 10. 2008

Od 1. ledna 2009, hrozí městům a obcím, že budou plátci DPH. Proto se město snaží převést činnosti, ze kterých by mu plynula povinnost registrace k DPH, na založené či zřízené městské organizace.

A to byl i jedem z důvodů, proč byl včera předložen zastupitelům návrh založení obecně prospěšné společnosti JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.

Nová společnost bude především poskytovat obecně prospěšné služby v oblastech:

  • městské a regionální turistické informační centrum (na které město získalo grant v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod v hodnotě 6 760 tisíc korun - celkové náklady na tříletý projekt jsou 7 309 tisíc korun).
  • kulturní centrum „Dům Jany a Josefa V. Scheybalových (plnění odkazu manželů Scheybalových vytvořit v jejich domě kulturní, osvětové a vzdělávací zařízení a zachovat tak v Jablonci jejich sbírky k dějinám města i okolí).
  • centrum ekologické výchovy, jehož cílem je poskytovat služby veřejnosti, dětem z mateřských i základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů se bude snažit vzbudit zájem o přírodu v regionu, podávat o ní zajímavou formou informace, vysvětlovat a podporovat tradice venkovského života a vést děti do budoucna k principům trvale udržitelného rozvoje a života. Rozvoj této aktivity je závislý na získání dotačního titulu.
Vytvořeno 24.10.2008 13:17:26 | přečteno 2167x | Petr Vitvar
load