Nízkoprahové centrum je cíl komunitního plánování

Tisková zpráva 24. 04. 2009

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou včera jablonečtí zastupitelé také schválili.

Jednalo se o vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu nízkoprahového zařízení, jež je i jedním z cílů komunitního plánování uvedeného jako priorita v Akčním plánu pro rok 2009. Mezi předpokládané dopady sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež patří zejména snížení výskytu sociálně negativních jevů u dětí a mládeže, posílení obecně přijatelných společenských hodnot a smysluplné trávení volného času. Zázemí získá zařízení v nebytovém prostoru v přízemí objektu v ulici 5. května 2, kde v současné době probíhá rekonstrukce.

Vybraný poskytovatel by měl zajistit ještě letos činnost nízkoprahového zařízení pro děti. Od 1. července do 31. prosince tohoto roku bude totiž financováno z prostředků schválených na realizaci I. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou. Od roku 2010 se předpokládá vícezdrojové financování s podílem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, města Jablonec nad Nisou a dalších subjektů.

Jednotlivé projekty předložené do výběrového řízení budou posuzovány podle kritérií, jakými jsou například rozpočet a úspornost nákladů, způsob oslovení potencionálních uživatelů, jasně definované cíle i udržitelnost předloženého projektu. Projekty mohou předkládat právnické a fyzické osoby registrované na území České republiky; občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti a právnické osoby, poskytující sociální služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelé mohou své projekty předkládat od 27. dubna do 27. května 2009 na Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor humanitní, oddělení školství, kultury a sportu, Jiřímu Kubschovi, číslo dveří č. 126.

Zastupitelstvo města schválí vítěze konkurzu i výši udělené finanční částky na projekt na svém posledním předprázdninovém zasedání 18. června.

Informace o projektu:

Vytvořeno 24.4.2009 13:45:18 | přečteno 2589x | Petr Vitvar
load