Nemocné stromy je třeba pokácet

Tisková zpráva 24. 03. 2010

Kmen napadený houbou, obrázek se otevře v novém okněJeště do konce měsíce bude v Jablonci skáceno několik více i méně vzrostlých stromů. Důvodem kácení je poškození dřevin při říjnové kalamitě či jejich špatná stabilita.

Jde například o jedlovec rostoucí v ulici Jehlářská pod budovou Technické univerzity Liberec. V průběhu rekonstrukce divadla, přilehlých budov a pozemků, přibližně před deseti lety, byly zřejmě poškozeny kořeny stromu, takže byl nakažen dřevokaznou houbou. Její plodnice odborníci zaznamenali na patě stromu opakovaně.

„Houba způsobuje hnilobu kmene i kořenů, riziko narušení stability stromu je tedy reálné a hrozí jeho vyvrácení či zlomení. V této velmi frekventované lokalitě by mohlo dojít k ohrožení zdraví občanů či značným škodám na majetku.,“ říká Štěpánka Gaislerová z oddělení životního prostředí jabloneckého městského úřadu.

Taktéž z bezpečnostních důvodů musí být odstraněn i javor v Tyršových sadech, také napadený dřevokaznou houbou. Pokud by došlo ke zlomení kmene v místě hniloby, mohl by strom dopadnout na vrchní vedení trolejí a způsobit značné škody na majetku i zdraví lidí. Skáceno bude i několik menších javorů v ulici Poštovní v blízkosti konečné tramvaje. Tyto stromy byly poškozeny sněhovou kalamitou, většina z nich je však navíc značně proschlá a viditelně chřadne. Velký podíl na jejich stavbu mělo vybudování asfaltového chodníku před mnoha lety, který poškodil kořenový systém stromů.

„Zmizí i dvanáct bříz v ulici Nemocniční, a to na základě podnětu samotných občanů. Důvodem je špatná kvalita stromů vyrůstajících ve svahu nad příjezdovou komunikací do areálu nemocnice. Část z nich byla poškozena sněhovou kalamitou,“ konstatuje Gaislerová a dodává, že další dva stromy jsou parku v Máchově ulici, a to vzrostlá borovice a lípa. Důvodem je opět bezpečnost. „Lípa je nakažena dřevokaznou houbou v místě rozvětvení. V koruně je sice instalována bezpečnostní vazba, takže bezprostřední nebezpečí rozlomení a pádu větví nehrozí, ale protože park ve velké míře navštěvují i děti z blízkých mateřských škol, považujeme za vhodnější strom odstranit a nahradit novou výsadbou.“

Náhradou za odstraněnou zeleň zadá oddělení životního prostředí v nejbližší době vypracování takzvaných osazovacích plánů ve vybraných lokalitách, aby nové výsadby byly prováděny s rozmyslem dle návrhu zkušeného projektanta. Postupně by měly zahrnout jak parkové, tak i sídlištní plochy zeleně.

Vytvořeno 24.3.2010 8:50:22 | přečteno 2503x | Petr Vitvar
load