Nebude se pokračovat ve výkupu

Tisková zpráva 8. 12. 2006

Zastupitelstvo města se rozhodlo zrušit souhlas s plánovaným výkupem objektu Pražská 13. Objekt měl být vykoupen kvůli příjezdu autobusů do zvažovaného terminálu U Remize. Přes dvorek tohoto objektu měly jezdit autobusy z okružní křižovatky U Zeleného stromu do plánovaného terminálu.

Zastupitelstvo v minulém volebním období dne 07. 09. 2006 schválilo záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na výkup objektu v Pražské ul. 13 v Jablonci nad Nisou za cenu 11 mil. Kč + 3 %., a to nejdéle do 30. 9. 2006 s tím, že kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena uhrazena nejpozději do 31. 5. 2007.

Do konce volebního období minulého zastupitelstva však smlouva o smlouvě budoucí právoplatně uzavřena nebyla. Za minulé vedení smlouvu podepsal pouze tehdejší pan starosta RNDr. Jiří Čeřovský. Jelikož se však jedná o smlouvu ve finančním objemu nad 500 tis. Kč, bylo nutné, aby smlouvu ze strany města podepsal ještě i příslušný místostarosta. To se však již nestalo.

Zastupitelstvo města dne 7. 12. 2006 revokovalo výše uvedené usnesení a zrušilo jej. Tato změna postoje města byla zapříčiněna následujícími okolnostmi:

  • cena určena znaleckým posudkem je nestandardní,
  • uzavření smlouvy zaváže město natvrdo k výdajům z rozpočtu v roce 2007, navíc v oblasti kde nejsou vyjasněny priority,
  • dosud není ani vyjasněno řešení dopravy v Jablonci nad Nisou, dopravní generel bude teprve aktualizován v roce 2007,
  • není stále jasné, zda bude město moci zrealizovat výstavbu nového terminálu v lokalitě U Remize,
  • stále ještě není ani dořešen statut areálu ČSAD U Remize z hlediska památkové ochrany.
Pokračování v procesu výkupu by za stávajících podmínek naopak zavázalo město k výdajům hned v následujícím roce, a přitom není vůbec jasné, zda by bylo někdy možné tento výkup fruktifikovat. Většina zastupitelů se proto rozhodla dřívější usnesení zastupitelstva zrušit. To znamená, že výkup objektu nebude v tuto chvíli a za stávajících podmínek realizován.
Vytvořeno 8.12.2006 13:10:13 | přečteno 3509x | Petr Vitvar
load