Navázali na loňský projekt

Tisková zpráva 26. 09. 2008

Na vědomí vzali včera zastupitelé dotaci z programu MŠMT ve výši 200 000 korun pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci Projektu „Podané ruce“. Zastupitelé také schválili třicetiprocentní finanční spoluúčast města na projektu ve výši 86 000 korun.

Projekt „Podané ruce“, zaměřený na volnočasové a zájmové aktivity romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby, bude realizován ještě letos. Navazuje na loňský projekt „Rovné šance“. Zastupitelé si stěžovali na chybějící hodnocení právě tohoto projektu v okamžiku, kdy měli schvalovat finanční spoluúčast na projektu novém, v němž není přesně stanoveno, na čem se město má finančně podílet. Proto byl ještě během jednání tento zpřesněný rozpis dodán.

Připravené aktivity realizované prostřednictvím Spolkového domu Jablonec nad Nisou budou probíhat v Zeleném údolí. Cílem projektu je především reintegrace osob, jimž hrozí sociální exkluze nebo jsou již ve společnosti izolováni, odstranění negativních jevů sociální povahy, zvýšení uplatnění cílových skupin na trhu práce a motivaci k dalšímu sebevzdělávání cílové skupiny.

Projekt se zaměřuje v oblasti

- vzdělávání na osvojení si základních dovedností práce s počítačem:

  • práci s internetem
  • orientaci na webových stránkách státních institucí (úřady práce, ministerstva apod.), případně vyhledávání volných pracovních míst apod.

- poradenství:

  • osobnostní diagnostika, logopedická a etopedická poradna,
  • trh práce a základní orientace na něm,
  • základní právní pojmy, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance, jak se ucházet o zaměstnání, strukturovaný životopis, stylizace žádosti o místo.

Dále projekt počítá s osvojením si základních sociálních návyků (např. nácvik vedení domácnosti, domácí práce apod.), se sportovními aktivitami (např. návštěva plaveckého bazénu v Jablonci n.N. a Aqua Parku v Liberci apod.) a pobytem v přírodě. Zahrnuje také kulturní a společenské akce, např. návštěva kina, divadla, dětský den, taneční či umělecký kroužek - malířský.

Rozpočet

Druh finančních prostředků

Rozpočtované náklady (výdaje) r. 2008

Dotace od MŠMT

Spoluúčast města

1. Investiční celkem

0

0

0

2. Neinvestiční celkem

286 000

200 000

86 000

2a) výdaje na platy, ost. platby za odved. práci, pojistné - celkem

200 000

200 000

0

2a) 1. platy (zaměstnanců)

0

0

0

2.a) 2. pojistné zdravotního a soc. pojištění

0

0

0

2.a) 3. FKSP

0

0

0

2.a) 4. ostatní osobní náklady (DPP, DPČ, smlouvy podle autor. honoráře nehrazené fakturou)

200 000

200 000

0

2a) 5. pojistné zdravotního a soc. pojištění z ostatních osobních nákladů

0

0

0

2b) ostatní neinvestiční výdaje - celkem

86 000

0

86 000

Vytvořeno 26.9.2008 13:38:42 | přečteno 2001x | Petr Vitvar
load