Náklady musí stlačit na deset milionů

Tisková zpráva 18. 12. 2009

Odbor rozvoje zadal zpracování studie na výstavbu nové mateřské školy v areálu nemocnice na místě bývalé laboratoře, která musí být nejprve zdemolována. Odbor chtěl také prověřit možnosti umístění předškolního zařízení určeného především dětem zaměstnanců nemocnice. Nové zařízení tak pomůže nejen nemocnici, ale vyřeší také absenci zařízení typu jeslí pro děti mladší tří let.

„Studie hlavně prověřovala možnosti vytvořit školku takzvaně kontejnerovou, jejíž realizace je velmi rychlá,“ řekl místostarosta Otakar Kypta. Podle jeho slov, by v areálu nemocnice dle návrhu měl vzniknout dvoupodlažní objekt s plochou střechou, kde by byly k dispozici kočárkárna, šatny pro děti, jídelny - pracovny a herny - lehárny a dětská sociální zařízení. Oddělení navíc doplňují sklady lehátek a lůžkovin a provozní místnosti. Na jídelny navazují vždy přípravny - výdejny a výtah pro dopravování jídla. V každém podlaží je i sociální zázemí personálu. Mateřskou školu tvoří dvě oddělení, každé pro cca dvacet dětí v areálu o ploše 1 667 m2.

Studie porovnávala dvě technologické možnosti doplněné o venkovní komunikace, oplocení a vybavení (hrací plochy, terénní a sadové úpravy) i napojení na inženýrské sítě.

Odhad nákladů:

  • Varianta I - buňky firmy ZRUP, KOMA 14.796 tis Kč
  • Varianta II - panely 14.491 tis Kč

Dalším cílem a úkolem pro projektanty je minimalizovat náklady tak, aby výsledná cena byla 10 mil. korun s tím, že musí být splněny všechny normy.

Vytvořeno 18.12.2009 9:54:12 | přečteno 2623x | Petr Vitvar
load