Na zefektivnění zimní údržby se již pracuje

Tisková zpráva 15. 12. 2006

Rada města uložila realizovat opatření k zefektivnění Zimní údržby 2006/2007 v Jablonci nad Nisou. Na základě usnesení RM č. 168/2006 konané dne 16.11.2006 byla jmenována místostarostou JUDr. Ing. Lukášem Pletichou skupina odborníků, jejímž cílem bylo předložit konkrétní návrhy k zefektivnění provádění Zimní údržby města Jablonce nad Nisou. Skupina se sešla ve dnech 21. a 30. 11. 2006. Návrhy na opatření rozdělila do šesti základních skupin.

Opatření směřující k zefektivnění práce budou projednána na poradě jednatelů společnostiTechnické služby Jablonec n.N., s.r.o. Jedná se zejména o opatření TSJ s.r.o., která mohou vznikat i během provádění ZÚ.

TSJ, s.r.o. v rámci zkušebního provozu budou testovat funkčnost teplotních čidel s dálkovým přenosem, pro rychlejší orientaci venkovních teplot povrchů komunikací v jednotlivých částech města. Opatření směřující k zvýšení efektivity řízení organizace budou konzultována s ředitelem SKS s.r.o.

V souvislosti s nahrnováním sněhu na městské chodníky, které jsou v souběhu se silnicemi jiných správců (ŘSD a KSS LK), budou opětovně projednány možnosti spolupodílnictví na odvozu sněhu příslušných správců.TSJ, s.r.o. budou bezodkladně informovány o všech připomínkách, podnětech a stížnostech občanů a institucí, které se dostanou na DSÚ prostřednictvím telefonu, mailu, osobního jednání apod. Tyto podněty budou písemně zaznamenány a vyhodnoceny. Oprávněné požadavky budou řešeny v nejkratší možné době.

Městské policie bude klást více důraz na shozy sněhu ze střech, a na nebezpečné pády rampouchů a ledů. Majitele, případně správce objektů, vzhledem k zákonné odpovědnosti při provádění zimní údržby a stavu objektu nebo přilehlého prostranství v daném místě (střechy, římsy, svody, chodníky apod). vyzve k nápravě stavu. Bude aktivně spolupracovat s TSJ, s.r.o. při vyvážení sněhu z daných lokalit, a to v souvislosti s rozmisťováním zónového dopravního značení ve stanovené lhůtě pro jednotlivé části města. Zajistí fotodokumentaci zaparkovaných vozidel při osazení dopravního značení a zajistí asistenci při odtahu vozidel.

Severočeské komunální služby, s.r.o. vypracují seznam problematických míst svozu komunálního odpadu pro svozovou techniku v zimním období a předají jej Technickým službám Jablonec n.N., s.r.o. k zajištění průtahů v daných termínech a obvodech města.

Po vyhodnocení budou výsledky a zkušenosti zapracovány v přípravných dokumentech k sezoně ZÚ 2007/2008.

Seznam členů pracovní skupiny pro návrh koncepce zimní údržby pro sezónu 2006 - 2007

 • Pavel Šourek, člen Rady města - předseda pracovní skupiny
 • Jindřich Berounský, člen Rady města
 • Ing. Vladimír Zemín, ředitel OSM
 • Ing. Jan Vojíř, vedoucí DSÚ
 • Milan Nožička, ředitel TSJ, s.r.o.
 • Zdeněk Faistaver, ředitel SKS, s.r.o.
 • Stanislav Polák st., TSJ, s.r.o.
 • Ing. Libor Jakoubek, ředitel OSŽP
 • Bc. Tomáš Rakouš, ředitel Městské policie
 • Petr Böhm, soudní znalec
 • Pavel Kozák, vedoucí zimní údržby TSJ, s.r.o.
 • Luboš Vejnar, ČSAD Jablonec

Pracovní skupina byla vytvořena v souladu s usnesením Rady města č. 168/2006 ze dne 16. 11. 2006 místostarostou Lukášem Pletichou.

Vytvořeno 15.12.2006 13:12:50 | přečteno 3686x | Petr Vitvar
load