Na radnici se sníží platy o deset procent

14.01.2011 - Jablonec sestavuje pro rok 2011 striktně úsporný rozpočet. Šetřit se bude samozřejmě i na provozu radnice, tedy i na výplatách. Pro tento rok tak platí, že úředníkům bude snížen plat o deset procent.

„K tomuto opatření jsme byli nuceni sáhnout s ohledem na trvající výrazný pokles daňových příjmů města a snížení příspěvku na výkon státní správy o 17,5 %. A jelikož i v projednávaném rozpočtu se snižují o cca 10% výdaje na platy oproti schválenému rozpočtu pro rok 2010, přistoupili jsme k plošnému snížení všech platů o částku odpovídající výši 10% platového tarifu,“ vysvětluje tajemník úřadu Marek Řeháček.

O snížení platů ve veřejné správě se již dlouho všeobecně diskutuje. Jablonecké opatření navazuje na pětiprocentní snížení odměn uvolněných zastupitelů a město bude stejně postupovat i u ostatních zaměstnanců placených z jeho rozpočtu. A proto ve čtvrtek 13. ledna na svém jednání jablonečtí radní odsouhlasili sedmiprocentní snížení platů ředitelů a jednatelů městem zřizovaných společností s výjimkou nemocnice a technických služeb.

“Pokud zastupitelé schválí rozpočet města pro rok 2011 v navrhované podobě a pokud se radikálně nezhorší ekonomická situace ve státě a s tím související příjmy města, žádné další plošné snižování reálných platů pracovníků městského úřadu se již neplánuje. A to ani v případně dalšího snížení tarifů rozhodnutím vlády,“ konstatuje Řeháček.

Podle jeho slov by městský úřad letos měl projít řízenou reorganizací včetně reorganizace pracovních sil a přehodnocením odměňování a motivace pracovníků. „Cílem je optimalizace činností, na ni navazující snížení počtu pracovníků i opětovné zvyšování platů tak, aby městský úřad byl jako zaměstnavatel nadále konkurenceschopný,“ uzavírá tajemník jabloneckého úřadu Marek Řeháček.

Vytvořeno 14.1.2011 14:00:38 | přečteno 3025x | Petr Vitvar
load