Na možný zásah proti sinicím je třeba se připravit

Tisková zpráva 19. 06. 2009

Zastupitelé se seznámili včera s informační zprávou o jablonecké přehradě. Na jejím základě uložili místostarostovi Otakaru Kyptovi připravit podklady pro možnost provedení jednorázového zásahu proti sinicím.

Pro letošní rok jsou na přehradě navrženy řady úprav, které zapadají do celkového projektu. Finančně i technicky nejnáročnější bude umístění dvou dřevěných plat cca o velikosti 30 x 8 m plovoucích na vodě. V zimě se budou tato plata zkoušet i jako prostor pro přezouvání bruslařů. „Toto celoroční využití umožní jak tvar plastových plovoucích prvků, tak kloubový systém lávky, která spojuje plata s břehem přehrady,“ říká místostarosta Otakar Kypta a dodává, že jedno plato bude na mšenské straně U prutu, druhé na konci první přehrady pod Břízkami.

Opravou a obnovou projdou stezky kolem všech tří přehradních nádrží, postupně také současná rekreační sportoviště. Před dokončením je bezpečnostní oplocení okolo pískových kurtů plážového volejbalu a nohejbalu, upraví se zeleň a velké pláže budou doplněny mobilními převlékacími kabinkami.

Pro příští rok se dokončuje projektová dokumentace k odkanalizování staré dřevěné loděnice i s jejím připojením na vodovodní řad a zahajuje se zatrubnění vodoteče v areálu Břízky jako nutný krok pro parkovací plochu sportovišť.

V souvislosti s informacemi o přehradě se nelze vyhnout ani výskytu sinic v jejích vodách. Sinice nejsou jen problémem jablonecké přehrady, ale mnoha dalších vodních nádrží v celém světě. Jako možné varianty byly zastupitelům popsány už dva známé způsoby likvidace - použití látky PAX-18 a metody elektrokoagulace. Ideální postup by spočíval v dostatečně vyčištěné odpadní vodě a v opakujícím se odtěžení sedimentů ze dna všech tří nádrží. Preventivním řešením je nasazení dravých ryb.

„Odkanalizování nelze změnit okamžitě, ale postupnými kroky se již tak v současné době činí, s odtěžením sedimentů lze počítat v příštím roce, a to tehdy pokud to Povodí Labe, s.p., jako vlastník vodního díla, zařadí mezi své priority pro rok 2010. Dravé ryby berme jako doplněk řešení a jednejme s Českým rybářským svazem o možnostech násady,“ říká vedoucí oddělení životního prostředí Jitka Prousková.

Vytvořeno 19.6.2009 13:01:40 | přečteno 2173x | Petr Vitvar
load