Můžeme se začít slunit

Tisková zpráva 16. 05. 2008

Rada města Jablonce nad Nisou projednala a vzala na vědomí předložený materiál o připravenosti přehrady na letní sezónu, který hovořil hlavně o způsobu zajištění provozu, jenž zajišťují oddělení životního prostředí a oddělení technické obsluhy bytů.

Zatímco „městskou“ zeleň kolem přehrady od cyklostezky k panelovým domům a ostatní zelené plochy včetně dětských hřišť i nové městské pozemky na Tajvaně smluvně provádí SKS, s.r.o, pozemky v majetku státu udržuje v pořádku jejich správce, Povodí Labe. TSJ, s.r.o. každý den vyváží odpadky, a to i z okolí stánků, jejichž provozovatel je ze zákona povinen vzniklý odpad třídit. Městské plochy uklízí technické služby nyní zhruba dvakrát týdně, v sezóně však každý den, o pořádek na plážích se 1 - 2 x týdně podle množství odpadu a intenzity provozu stará Povodí Labe.

I dětská hřištějsou starostí technických služeb.V současné době se připravuje smlouva, jejímž předmětem je zejména kontrola stavu herních prvků a dopadových ploch včetně úklidu odpadu, jejichž kontrola se řídí ročním obdobím - v teplých měsících je intenzivnější. Až do vydání stavebního povolení na přestavbu bude v současném stavu v provozu stánek na míšenském břehu „u lodiček“, zatím má povoleno připojení na kanalizaci.

U jablonecké přehrady je návštěvníkům k dispozici osm veřejných WC, jejichž majitelem je město, správcem TSJ, a to v lesíku naproti městské hale, u parkoviště pod firmou Jablonex Group (bývalá Bižuterie), za Povodím Labe, pod nově zřízeným dětským hřištěm, u sauny Bižuterie u beachvolejbalových hřišť, na Tajvaně, u Rybářské bašty a na míšenském břehu před a za „prutem“. Jejich provozní doba se řídí aktuálními klimatickými podmínkami - za slunečného a teplého počasí jsou otevřena cca od 8,00 do 20,00 hodin. Vzhledem k slunným dnům byla WC u nového dětského hříště - potopená loď korzár - otevřena již 7. května. Ještě jedny toalety jsou v areálu Slunečních lázní a jejich provoz se řídí provozní dobou zdejšího občerstvení.

I v letos vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let je plánován tzv. letní dozor. Označení pracovníci - většinou studenti na kolech - budou o prázdninách denně od 10,00 do 20,00 hodin kontrolovat, provádět drobný úklid a upozorňovat na drobné nedostatky TSJ, MP, Povodí Labe, vodní záchrannou službu, atd.

Nájemní smlouvu ve stabilních stáncích občerstvením mají uzavřeny čtyři provozovatelé, další nabízenou možností je i několik mobilních prodejních stánků scukrovou vatou, pečivem, zmrzlinou, ovocem-zeleninou a dalším sortimentem. Sluneční lázně má pronajaté firma TEXO PLUS, s.r.o., která je dále pronajímá. V minulých letech zde byly velké problémy s odkanalizováním, proto bylo do kalové jímky umístěno nové, silnější čerpadlo. .

Na tzv.mšenské straně přehrady spravuje oddělení technické obnovy bytů šest hřišť s asfaltovým povrchem vybavených brankami, beachvolejbalovými koši, sloupy na volejbal a sloupky na tenis. Na dvou jsou i stoly na stolní tenis. Na hladinu přehrady budou v průběhu května také opět instalovány tři pontony, jejichž počet bude možná vzhledem k velké oblíbenosti rozšířen. Jelikož večer často přijížděla auta až téměř do těsné blízkosti vody, je na několika příjezdových cestách nově závora bránící v průjezdu.

Připravenost všech zařízení a stánků si pracovníci obou oddělení prověřili a konstatují, že jablonecká vodní plocha je připravena na nadcházející rekreační sezonu.
Vytvořeno 16.5.2008 12:29:37 | přečteno 2142x | Petr Vitvar
load