Možnost veřejné služby pro tři desítky lidí

Tisková zpráva 28. 08. 2009

Institut veřejné služby pro dvaatřicet osob vznikne na území města Jablonce nad Nisou od 1. října tohoto roku. Jeho existence si vyžádá náklady ve výši zhruba 150 tisíc korun ročně z městského rozpočtu.

Novela zákona č. 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi zavedla od 1. ledna 2009 pro obce možnost zřídit na svém území institut veřejné služby. Ten je určen pro osoby, které déle jak 6 měsíců požívají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí), ale nejsou zdravotně handicapovaní, mladší 15 let, připravující se na budoucí povolání, starobní a invalidní důchodci a osoby, které pracují a příspěvkem na živobytí je jim pouze dorovnáván příjem do částek životního minima.

„Pokud osoba, na níž se institut veřejné služby vztahuje, od 1. července 2009 veřejnou službu nevykonává, snižuje se jí dávka příspěvku na živobytí z 3 126 korun za měsíc na existenční minimum, tedy 2 020 korun měsíčně,“ vysvětluje manažer pro koordinaci sociálních věcí pověřený řízením humanitního odboru Jan Heinzl. Podle jeho slov institut veřejné služby je pro osoby v hmotné nouzi dobrovolný, nemají tudíž povinnost tuto činnost vykonávat.

Agenda veřejné služby bude zařazena na oddělení hmotné nouze a zajišťována dvěma osobami zaměstnanými se smlouvou pro výkon veřejně prospěšných prací, přičemž základní mzdové náklady na ně poskytne úřad práce, a to včetně zdravotního a sociálního pojištění. Oba budou sídlit v budově v Anenské ulici.

Pracovníci veřejné služby budou plnit úkoly v dopolední směně (7-11 hodin) na základě požadavků oddělení životního prostředí MěÚ, v odpolední směně (12-16 hodin) pak dle pokynů administrátora (požadavky dalších oddělení MěÚ, organizací založených a zřízených městem).

„Institut veřejné služby sice vypadá, že lidé jdou zdarma pro obec pracovat, ale obec to bude stát ročně asi 150 tisíc korun z rozpočtu. Už letos si jeho zřízení vyžádá nějaké investice ve výši cca 30 000 korun, oba řídící pracovníky, administrátora i kontrolora, je třeba přijmout do stavu zaměstnanců zařazených do městského úřadu, takže je nutná i změna struktury úřadu. Ale je to určitá služba úřadu občanům, a proto jsme se rozhodli ji zřídit,“ říká tajemník jabloneckého městského úřadu Jiří Nesvadba a dodává: „Na veřejnou službu počítáme s 32 lidmi, přednost budou mít jablonečtí občané, ale pokud nebudeme mít stav naplněný, pak se nebráníme ani tomu, že bychom brali zájemce z jiných obcí.“

Vytvořeno 28.8.2009 11:29:05 | přečteno 1930x | Petr Vitvar
load