Možnost, jak získat peníze na opravy domů

Tisková zpráva 07. 11. 2008

Rada města včera schválila zprávu o „Přípravě Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu a ustanovení řídících struktur“ a pověřila starostu Petra Tulpu předložit na ministerstvu pro místní rozvoj žádost do Integrovaného operačního programu nejpozději do 31. prosince 2008.

Zmiňovaná zóna je ohraničena ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U balvanu, Poštovní, Jehlářská, Lipová, Liberecká, Polní, U Nisy, Na můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Vybrána byla na základě několika kritérií, které udává 1. výzva v Integrovaném operačním programu (IOP) k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) pro města od 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy. Termínem předložení žádostí o dotace z EU je konec letošního roku, termín realizace projektů je 30. červen 2015. Každé město může předkládat pouze jeden IPRM a minimální finanční objem dotace pro města od 20 000 do 50 000 obyvatel je 2 mil. EUR.

Podle daných kritérií musí město na svém území vytipovat souvislou plochu s koncentrací negativních jevů, např. vysokou nezaměstnanost, kriminalitu, sociální vyloučení atd., a s obytnou zónou zahrnující nejméně 500 bytů. Tato plocha se navíc nesmí ani zčásti překrývat s územím, na kterém bude v době realizace IPRM poskytována podpora revitalizace veřejného prostranství ze strukturálních fondů nebo národních dotací.

Pokud Jablonec uspěje, má možnost získat na revitalizace veřejných prostranství dotaci ve výši 85% a na regeneraci bytových domů, pokud evropská komise schválí notifikaci, 40 - 60% z evropských fondů. Jednotlivé projekty bude předkládat město, ale i majitelé bytových domů dané zóny, kteří se do IPRM zapojili.

Z tohoto důvodu město pozvalo už 21. října zástupce vlastníků bytových domů ve vymezené zóně na informační schůzku k vyplňování dotazníků, podle nichž bude možné připravit žádost na IPRM. Další setkání s jabloneckými občany, tentokrát týkající se revitalizace veřejných prostranství v téže zóně, se odehrají ve dnech 11., 18. a 19. listopadu
Vytvořeno 7.11.2008 14:11:19 | přečteno 2526x | Petr Vitvar
load