Mobilní v žádném případě

Tisková zpráva 11. 04. 2008

Centrum Jablonce zápasí s nedostatečným počtem veřejných toalet. V současné době jsou zde čtyři WC, tři ve vlastnictví města (v Tyršově parku, Jugoslávské ulici a na Horním náměstí), WC na autobusovém nádraží vlastní ČSAD.

Městské toalety jsou celoročně provozovány na základě rámcové smlouvy s technickými službami, náklady na jejich provoz loni dosáhly výše 1.134.000 korun, příjmy 124.000 korun.

Z toho důvodu byly Radě města včera předloženy tři varianty, jak řešit současný neuspokojivý stav. První je zřízení nových mobilních kabin WC, které v ČR nabízí k pronájmu dvě firmy - TOI TOI sanitární systémy, s.r.o. a ADCO § DIXI, spol. s r.o.

Firma

Cena / týden-týdenní servis / 1 kabina

Cena / rok vč.19% DPH
1 kabina

TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.

1 130,50 Kč

59 916,50 Kč

ADCO DIXI spol. s r.o.

1 071,- Kč

56 763,- Kč

K pozitivům mobilních WC patří rychlá instalace, žádné znečišťování půdy a podzemních vod, kabiny jsou upraveny pro tělesně postižené. Negativní je fakt, že mobilní toalety nejsou pevně spojeny s podkladem, a proto mohou být snadným cílem vandalů, navíc jejich provoz nemůže být celoroční.

Druhou variantou je zřízení nového dočasného WC, jež by tvořila kontejnerová ocelová konstrukce s možným dřevěným obkladem včetně sedlové střechy. Buňky mohou být dodány do šesti týdnů po podpisu smlouvy a celkové náklady na pořízení jedné činí 255.000 Kč bez DPH. K negativům patří, že ani tento typ nelze provozovat v zimě, není možná trvalá obsluha a existence stavby je omezena dobou tří let. Náklady na půlroční provoz jsou vyčísleny na 65.000 Kč..

Třetí variantou řešení je dohoda využít WC v privátním zařízení jako veřejných. V tomto duchu proběhla předběžná jednání s nájemcem restaurace Adam a Eva ve středu města, který je ochoten spolupracovat a domluvit se za určitých podmínek. Těmi je hlavně rekonstrukce dosavadních toalet, která na cca 300 tis.Kč a podíl města na provozních nákladech.

Radní kategoricky odmítli trvalé rozmístění mobilních WC v centru města, ale odhlasovali prověření možností výstavby nových, moderních v centru, nárokování vzniku veřejných toalet ve vznikajících komerčních budovách a vyčlenění finančních prostředků na radikální rekonstrukci současných zařízení, a to konkrétně v Tyršových sadech a Letním kině.

Provozní doba současných zařízení:

 1. Veřejné záchodky v Tyršových sadech
  pondělí - neděle 6.00 - 18.00 hod
  Přestávky 10.00 - 10.30 hod a 15.00 - 15.30 hod
 2. Veřejné záchodky na tržišti v ul. Jugoslávská
  pondělí - neděle 6 00 - 18 00 hod
  Přestávky 10.30 - 11.00 hod a 15.30 - 16.00 hod
 3. Veřejné záchodky u letního kina ul. Palackého
  pondělí - pátek 12.00 - 18.00 hod
  Přestávka 15.00 - 15.30 hod
 4. Veřejné záchodky na autobusovém nádraží (vlastník ČSAD)
  pondělí - neděle 6.00 - 18.00 hod
  Přestávky 10.30 - 11.00 hod a 15.30 - 16.00 hod
Vytvořeno 11.4.2008 13:00:18 | přečteno 2703x | Petr Vitvar
load