Mobilní hospic při jablonecké nemocnici

Tisková zpráva 1. 12. 2006

Podle světových statistik si 75% lidí přeje zemřít doma, v kruhu svých nejbližších. Máme však strach, že budeme trpět bolestmi, dušností, že nebudeme mít dostatečnou ošetřovatelskou péči. Jedním z možných řešení je fungování mobilního hospice, lépe řečeno paliativního týmu. Jeho cílem je pomoci pacientům v posledním stadiu (většinou onkologických) onemocnění, aby mohli zemřít doma bez výše uvedených obav. Takovéto týmy jsou běžné ve vyspělých zemích západní Evropy, ale ojedinělé v České republice.

V jablonecké nemocnici takovýto tým funguje od listopadu 2004. Vede ho MUDr. Jitka Čulíková, spolupracují dvě sestry z ambulantního provozu nemocnice. Činnost týmu probíhá formou návštěvní služby, při které se zajišťuje mnoho různých odborných a velmi nezbytných činností ulehčujících pacientovi jeho stav.:K nejdůležitějším z nich, ač to tak na první pohled nevypadá, patří půjčování pomůcek usnadňujících domácí péči (postele, antidekubitární podložky atp.) a trvalá konzultační služba na telefonu.Celkově se daří zajišťovat lepší úroveň péče o pacienty krátce před smrtí po všech stránkách, spolupracovat s lůžkovými odděleními nemocnice, spolupracovat s Agenturou svazu tělesně postižených v Liberci, financovat tuto službu ze zdrojů nemocnice, včetně předepisování léků. Do budoucna je důležité zlepšit spolupráci s obvodními lékaři a v případě nutné hospitalizace vždy zajistit dostatek soukromí pro pacienta i příbuzné a zajistit dostatečnou spolupráci se sociální sférou, asistenčními agenturami či domácí péčí, což by umožnilo poskytovat paliativní péči i v rodinách, kde není možné uvolnit jednoho člena k nepřetržitému ošetřování pacienta.

Nemocnice chce tuto službu poskytovat i nadále. Hlavním cílem je získání smlouvy se zdravotními pojišťovnami na domácí péči. Sestry domácí péče společně s paliativním týmem, sociální pracovnicí a personálem z oddělení následné péče budou mít větší personální kapacitu a tím i zastupitelnosti v rámci tzv. geriatrické ambulance. Dílčími cíli jsou školicí akce pro sestry v agentuře „Cesta domů“, propracování dokumentace a zlepšení vybavenosti kompenzačními pomůckami. V současné době má paliativní team v péči 10 pacientů, což je na hranici kapacity.

Vytvořeno 4.12.2006 9:27:43 | přečteno 3913x | Petr Vitvar
load