Místo ve školce pro čtyřiadvacet dětí

Tisková zpráva 13. 02. 2009

Místa v předškolních zařízeních v poslední době neustále schází. Proto jablonečtí radní na svém včerejším jednání rozhodli o navýšení kapacity jablonecké mateřské školy Havlíčkova, a to o čtyřiadvacet míst v odloučeném pracovišti v Pasířské ulici.

Jde o další krok, kterým oddělení školství, kultury a sportu hledá možnosti, jak postupně zvyšovat počet míst v mateřských školách. V loňském roce se podařilo ve spolupráci s ředitelem ZŠ Kokonín a vedoucí odloučeného kokonínského pracoviště MŠ Uhelná vybudovat jednu třídu pro předškoláky v prostorách základní školy v Rychnovské ulici v Kokoníně. Tuto třídu od září 2008 navštěvuje dvacet dětí. Vzhledem k tomu, že statistická šetření nadále signalizují potřebu navyšovat kapacity mateřských škol, chce oddělení školství, kultury a sportu vytvářet další nová místa pro předškolní děti.

Obdobně jako v Kokoníně tedy nyní spolupracovala ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Havlíčkova s ředitelem Základní školy v Pasířské ulici a připravili jednu třídu MŠ pro 24 děti v prostorách prvního stupně školy. Jejich společný návrh schválily Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Jablonec nad Nisou a Oddělení hospodářské správy MÚ Jablonec nad Nisou a dohodly se, že v provozu školky nic nebrání, jakmile bude upraven přístup do budovy a sociální zařízení, zřízena kuchyňka - přípravna a organizačně bude vyřešeno stravování dětí.

V současné době má odbor rozvoje v rozpočtu finanční prostředky na úpravu prostor ve výši dvou milionů korun, MŠ Havlíčkova má v rozpočtu schválenou částku 300 000 korun na vnitřní vybavení nových prostor. Rekonstruovat se bude z organizačních důvodů až v období letních prázdnin.

Nyní je v souladu se školským zákonem oddělení školství, kultury a sportu povinno požádat Krajský úřad Libereckého kraje o souhlas s navýšením kapacity MŠ Havlíčkova. Ta v současné době může přijmout celkem 72 děti, po zvýšení kapacity v ZŠ Pasířská o 24 míst může školka nabídnout místo celkem 96 dětem.
Vytvořeno 13.2.2009 12:59:45 | přečteno 2204x | Petr Vitvar
load