Místo sjezdovky vznikne lesopark

Tisková zpráva 26.10.2010

V pondělí 25. října 2010 proběhlo ve školní jídelně ZŠ Pasířská další z veřejných setkání, tentokrát byl představen projekt Lesoparku. Ten je zahrnutý do Integrovaného plánu rozvoje města - zóna Žižkův Vrch a okolí a vznikne v prostoru bývalé sjezdovky.

Park z počátku minulého století zaujímá území nad železniční a tramvajovou tratí, nad ulicí Plynární a sahá až k panelovým domům i řadovým garážím. Jeho původní kompozice se neudržovala, park postupně zarůstal a pustl, nejvíc jeho původní rozlohu zredukovala výstavba panelového sídliště. Vznikla zde také dětská sjezdovka, která zmizela až v roce 2006.

„Chceme území vrátit jeho původní funkci, vytvořit zde znovu park lákající k odpočinku, sportu i získávání vědomostí. Projekt dostal pracovní název Lesopark Žižkův Vrch. Obnovená síť pěších komunikací rozdělí prostor na čtyři části: lokalitu klidovou-relaxační s jezírkem, molem, terasou a výukovou loukou, lokalitu pobytovou-piknikovou s altánem, vyhlídkou a magickou spirálou, lokalitu sportovně - naučnou s hřišti a lokalitu přírodní. Zachovaná zůstane louka určená k volnému pohybu psů,“ vysvětluje Zuzana Bencová, vedoucí oddělení přípravy projektů.

Celému návrhu řešení lesoparku předcházel podrobný dendrologický průzkum dřevin, který vyhodnotil jejich fyziologické stáří a vitalitu, provozní bezpečnost a perspektivu jednotlivých dřevin. Průzkum hodnotil celkem 512 dřevin a rozdělil je do tří skupin: stromy ke kácení, dřeviny navržené k ošetření a dřeviny bez zásahu.

„Dojde i ke kácení, ale ve velkém počtu případů se jedná o stromy nekvalitní, náletové. Bohužel, káceny budou i některé velké buky rostoucí v horní části území vyhodnocené jako havarijní. Na jejich kmenech jsou patrná velká poranění a dutiny, v korunách jsou větve suché, případně zlomené. Ošetření již není možné, nechceme-li ponechat pouhá torza dnešních stromů. Velkou roli sehrála loňská sněhová kalamita, která poškodila nebývalé množství zeleně. Každý jistě pochopí, že není možné ponechat v parku stromy, které nejsou bezpečné. Nové výsadby a celková revitalizace území to jistě návštěvníkům vynahradí,“ říká Štěpánka Gaislerová z oddělení životního prostředí.

Kácet se začne hned na počátku příštího roku a práce budou probíhat zhruba do března.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 29.10.2010 9:56:06 | přečteno 4250x | Petr Vitvar
load